BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rumiński Robert (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Relationship Banking jako element konkurencji międzybankowej
Relationship Banking as an Element of Banking Competition
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 350-357
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Słowa kluczowe
Konkurencja, Bankowość, Relacje przedsiębiorstwo-konsument
Competition, Banking, Enterprise-customer relationship
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wysoka konkurencja, jaka panuje między instytucjami pośrednictwa finansowego funkcjonującymi w rozwiniętych gospodarkach wolnorynkowych przejawia się między innymi w stwarzaniu przez banki bodźców do budowy bliskich relacji ze swoimi klientami. Długoterminowe relacje finansowe z kredytobiorcami oraz klientami korzystającymi z innych produktów bankowych, a co za tym idzie pozyskiwanie cennych informacji o tych podmiotach, stanowi integralną część pośrednictwa finansowego. Odpowiednie wykorzystywanie informacji oraz efektywne nimi zarządzanie, w sposób wymierny wpływa na rentowność instytucji bankowych. Wykorzystywanie owych informacji w procesie monitoringu, towarzyszącego długoterminowym relacjom finansowym banków z ich klientami, wpływa na polepszenie jakości współpracy oraz minimalizację nadużyć ze strony kredytobiorców (prawidłowy przebieg finansowania - ograniczenie liczby złych kredytów). (fragment tekstu)

The article deals with the issue of relationship banking (especially relationship lending), which constitutes an integral part of financial intermediation concept. The process of building long term relationships with customers by the financial intermediaries is essential and it contributes to the added value creation, which allows to achieve a valuable competitive advantage. In the first part of the article the term relationship banking was defined with special emphasis on two key issues: the proprietary information possessed by financial intermediaries as well as the multiple interactions between financial intermediaries and their customers. In contrast, the transaction oriented banking was also discussed. Moreover, the most important benefits and costs of relationship banking and the use of the concept by non-bank financial intermediaries were presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. K. Zalega: Relationship banking jako struktura pośrednictwa finansowego. "Bank i Kredyt" 6.2004, s. 94.^ R.T.S. Ramakrishnan, A.V. Thakor: Information reliability and a theory offinancial intermediation. ..The Review of Economic Studies" 1984, 51, s. 415-432.
  2. A. Winton: Delegated monitoring and bank structure in afinite economy. "Journal of Financial Intermediation" 1995,4, s. 158-187.
  3. S.I. Greenbaum, AV. Thakor: Contemporary Financial Intermediation. Dryden Press, New York 1995.
  4. A.W.A. Boot, A.V. Thakor: Can relationship bankingsurvive competition? "Journal of Finance" 2001, 55.
  5. A. Berger: The "Big Picture" of relationship finance, w Business Access to Capital and Credit. Red. J L. Blanton, A. Williams, S.L. Rhine. A Federal Reserve System Research Conference, s. 390-400.
  6. S. Sharpe: Asymmetric information, bank lending aiul implicit contracts: A stylized model ofcustomer relationships. "Journal of Finance" 1990, 45, s. 1069 1087.
  7. S.A. Dennis, D.J. Mullincaux: Syndicated Loans. Working Paper, University of Kentucky 1999.
  8. G.W. Fenn, N. Liang, S. Prowse: Theprivate eąuity market: An overview. "Financial. Markets, Institutions, Instruments" 1997, 6, s. I 90.
  9. H. Degryse, P. Van Cayseele: Relationship lending within a bank-based system: Evidence front European smali business data. "Journal of Financial. Intcrmediation" 2000, 9, s. 90-109.
  10. J.H. Boyd, A.V. Gertler: Are Banks Dead, or Are the Reports Greatly Exaggerated? Working Paper, Federal Reserve Bank of Minneapolis 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu