BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Twaróg Sebastian (University of Economics in Katowice, Poland), Ojrzyńska Anna (University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
Multidimensional Analysis in the Creation of Medical Clusters in Łódź - A Conceptual Work
Wielowymiarowa analiza w tworzeniu klastrów medycznych w Łodzi - praca koncepcyjna
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2014, vol. 6, t. 309, s. 125-134, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Regional Economic Analysis
Słowa kluczowe
Analiza wielowymiarowa, Klastry, Szpitalnictwo, Usługi medyczne
Multi-dimensional analysis, Business cluster, Hospital service, Medical services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji doboru podmiotów świadczących usługi medyczne w województwie łódzkim do klastrów. Klaster medyczny to celowo dobrana grupa podmiotów o kompetencjach komplementarnych połączona zależnościami o charakterze organizacyjnym, prawnym, finansowym i naukowym, którego celem jest konsumpcja efektu synergii z korzyścią dla pacjentów, budżetu państwa i nauki. W badaniu wykorzystano metody wielowymiarowej analizy danych. W pierwszej kolejności za pomocą hierarchicznej procedury grupowania wyodrębniono grupy podobnych do siebie z punktu widzenia kompetencji medycznych szpitali. Następnie określono kryteria podziału charakteryzujące odrębności kompetencyjne w ramach grup. W ten sposób otrzymano grupy szpitali niepodobnych (najbardziej różnych od siebie). Następnie na podstawie kryterium minimalnej odległości z każdej grupy szpitali wybierano po jednym obiekcie, aby w ten sposób otrzymać nowe grupy obiektów, zdecydowanie różnych pod względem możliwości oferowanych usług medycznych, a jednocześnie znajdujących się w niedalekiej odległości od siebie. Te dwa aspekty mogą stanowić przesłankę do zainicjowania współpracy między tymi obiektami w ramach klastra medycznego. (abstrakt oryginalny)

This article aims at presenting a concept of the way entities that provide medical services should be selected for clusters. A medical cluster is a designated group of entities that represent complimentary competencies and are connected organisational, legal, financial and scientific interdependencies. A medical cluster is oriented to benefit from a synergy effect to support patients, the state budget and science. The research employed a multidimensional data analysis. Firstly, a hierarchical grouping procedure was used to distinguish groups of hospitals that have similar medical competencies. Then, division criteria that characterise competence differences within the groups in question were found. This way, groups of dissimilar (the most dissimilar) hospitals were obtained. Subsequently, on the basis of a minimal distance criterion, one entity was selected from each group to obtain new groups of entities that were decisively different in the context of medical services offered and simultaneously situated in the close vicinity to one another. These two aspects may offer some premises to initiate co-operation between the entities subject to the research within a given medical cluster. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bryant J. (2003), The Six Dilemmas of Collaboration. Inter-organisational Relationships as Drama, John Wiley & Sons, West Sussex.
  2. Kale P., Dyer J. H., Singh H. (2002), Alliance Capability, Stock Market Response and Long-term Alliance Success: The Role of the Alliance Function, "Strategic Management Journal", Vol. 23, No. X.
  3. Klimas P. (2011), Sukces sieci międzyorganizacyjnej, (in:) Rybicki J., Dryl T. (eds.), Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
  4. Niemczyk J. (2008), Wady sieci międzyorganizacyjnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
  5. Nogalski B., Białas T., Dwojacki P. (2002), Ilustracja wiedzy o współczesnym zarządzaniu, (in:) Gorczyński K. (ed.), Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, Gdynia.
  6. Porter M. E. (1990), The Competitive Advantage of Nations, Macmillan, London and Basingstoke.
  7. Porter M. E. (1998), Clusters and the new economics of competition, Harvard Business Review.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu