BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Będzieszak Marcin (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Model budżetu zadaniowego samorządów w świetle badań
Performance Budget in Local Government
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 37, s. 43-48, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka : Finanse publiczne II
Słowa kluczowe
Budżet zadaniowy, Budżet samorządu terytorialnego
Task budget, Local budget
Uwagi
summ.
Abstrakt
Budżet zadaniowy jest obecny w polskiej praktyce finansów samorządowych od połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku, kiedy to w Krakowie rozpoczęto reformę metody planowania wydatków. Do dnia dzisiejszego część samorządów dokonywała próby wdrożenia budżetu zadaniowego. W większości przypadków metodyka tworzenia budżetu zadaniowego była różna - w zależności od tego, jaki podmiot wspomagał wdrażanie. Powstaje zatem pytanie: co należy rozumieć pod pojęciem budżet zadaniowy, co ono oznacza w finansach samorządowych? Celem artykułu jest próba wskazania, w oparciu o wyniki badań ankietowych zasadniczych cech tworzenia samorządowych budżetów zadaniowych.(fragment tekstu)

The aim of the article is to indicate main characteristics of performance budget (PB) in local government in Poland, on a basis of ąuestionnaire survey. Most of local government implemented PB on total expenditure - all spheres and types of expenditure. PB is mostly used for management purposes, so it is made by departments' chiefs and line employees. The structure of local PB is determined by its function - management. Most of local governments divided their budgets on tasks only - there is no program or subtask level, but objectives and indicator have been defined for each task. The most common objective of PB implementation is transparency and managing expenditure on priority tasks, these fields are also the one that expectations are met.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Budżet władz lokalnych. Red. S. Owsiak. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002, s. 131.
  2. Budżet. Budżet jako narządzie zarządzania w administracji samorządowej, czyli jak osiągać cele przy ekonomicznym wykorzystaniu zasobów. Red. K. Pakoński. Municipium, Warszawa 2000.
  3. Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce. Red. T. Lubińska. Difin, Warszawa 2009, s. 41.
  4. A. Szewczuk, M. Zioło: Zarys ekonomiki sektora publicznego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
  5. L. Patrzałek: Przesłanki i warunki wdrażania budżetu zadaniowego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 19, rok 2006, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu