BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Denek Emilia (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Funkcje dochodów budżetowych samorządu terytorialnego jako kryterium oceny systemu dochodów
Functions of Local Governments' Budget Revenues as a Criterion of Evaluating the Revenue System
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 37, s. 49-55
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka : Finanse publiczne II
Słowa kluczowe
Budżet samorządu terytorialnego, Dochody budżetowe, Dochody gminy
Local budget, Budget revenue, Local revenues
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zamierzeniem autorki jest wskazanie wybranych problemów, które wiążą się z przyjęciem funkcji dochodów budżetowych jako kryterium oceny funkcjonowania ich systemu (w sensie zasad ustalonych w przepisach prawnych). Uwzględnione przy tym zostaną następujące cele:l) dostosowanie wysokości dochodów do zadań będących w kompetencji jednostek samorządu terytorialnego; 2) oddziaływanie dochodów na rozwój gospodarczy i społeczny danego terenu; 3) wyrównywanie różnic w dochodach poszczególnych jednostek samorządowych.(fragment tekstu)

The aim of the article is to present selected problems related to adopting the criterion of the functions of budgetary revenues to evaluate the revenue system of local government units. The focus of the article is placed particularly on: 1) the adeąuacy of revenues to the units' tasks; 2) the impact of revenues on the economic development of a given area; 3) the problem of equalling the discrepancies in the revenues of the units. The revenues' features taken into account in the article are stability, flexibility and reliability.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. E. Kronberger-Sokołowska: Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Liber, Warszawa 2001.
  2. P. Swianiewicz: Finanse lokalne - teoria i praktyka. Municipium SA, Warszawa 2004.
  3. J. Wierzbicki: Budżety terenowe w Polsce Ludowej. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu, Poznań 1967.
  4. K. Surówka: Adekwatność dochodów JST w Polsce do zakresu realizowanych zadań bieżących po roku 2003. W: Współczesne problemy finansów i gospodarki jednostek samorządu terytorialnego. Red. S. Kańduła. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008, s. 88-98.
  5. E. Denek: Dyskusyjne problemy dostosowania dochodów do zadań samorządu terytorialnego. W: Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej. Red. K. Piotrowska-Marczak, K. Kietlińska. Difin, Warszawa 2007, s. 426-429.
  6. L. Wojtasiewicz: O potrzebie zmian w modelu działalności samorządu terytorialnego. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2004, z. 2, s. 116-128.
  7. Cz. Rudzka-Lorentz, H. Sochacka-Krysiak: Systemy zasilania zewnętrznego budżetów samorządowych. W: Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warunkach decentralizacji zarządzania sektorem publicznym. Red. H. Sochacka-Krysiak. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.
  8. R Bury, R Swianiewicz: Local government finance in Poland. W: Local Public Finance in Central and Eastern Europę. Red. Żeljko Servić. Wyd. Edward Elgar, Cheltenham, UK-Northampton, MA, USA, s. 329-330 (brak informacji o roku wydania).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu