BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaremko Małgorzata (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile)
Tytuł
Efektywność planowania budżetu w jednostkach samorządu terytorialnego
Local Goyernments Budget Planning Efficiency
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 37, s. 56-62, rys., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka : Finanse publiczne II
Słowa kluczowe
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Budżet samorządu terytorialnego, Planowanie budżetowe
Local government units, Local budget, Budget planning
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dochody budżetowe stanowią podstawowe źródło finansowania planowanych wydatków jednostek samorządu terytorialnego (jst) - zgodnie z zasadą równowagi budżetowej. Zmiany w dochodach wprowadzane w trakcie roku budżetowego znajdują swoje odzwierciedlenie w zmianach wydatków. Dlatego planowanie dochodów budżetowych jest priorytetowym etapem w planowaniu finansów jst. Aby ustalić, które kategorie dochodów są najtrudniejsze do zaplanowania, należy porównać wielkości dochodów planowanych, zawartych w uchwale budżetowej, oraz wielkości dochodów faktycznie wykonanych. Następnie należy obliczyć, które z poszczególnych rodzajów dochodów mają największe znaczenie dla zmian w kwocie dochodów ogółem. Celem opracowania jest próba stworzenia narzędzia umożliwiającego taką analizę. W pierwszej części scharakteryzowano pokrótce procedurę planowania budżetu jst oraz dochody budżetowe. Następnie przedstawiona została konstrukcja proponowanych wskaźników i ich interpretacja, a na koniec przykład ilustrujący praktyczne zastosowanie zbudowanego narzędzia badawczego.(fragment tekstu)

Most local governments underestimate their revenues and expenses. As the expenses should be financed from the rcvenues (in accordance with budget balancing principle), the process of Revenues planning seems to be of more significance. To establish, which of the local governments' revenues are most difficult to plan, the revenues planned at the beginning of the year and actually executed during this year should be comparcd. In search of a tool which would allow to analyse the difference between budget planning and realization, some indicators based on statistical measures of dynamics had been constructed. The suggested indicators allow to ascertain, which if the local governments' revenues were executed differently from the plan and in which case this difference was the largest. The indicators are only a means of research, and their further use - still an opening step of analysis.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego z 2004, 2005 i 2006 r.
  2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DzU 203 poz. 1966 z późn. zm.).
  4. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU 249 poz. 2104 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu