BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Węcławski Jerzy (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Franchising w strategiach banków komercyjnych
Franchising in Strategies of Commercial Banks
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 382-388
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Słowa kluczowe
Franchising, Strategia banku
Franchising, Banking strategy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rosnąca konkurencja na rynku bankowym od lat wywiera presję na banki w dwóch przeciwstawnych do siebie kierunkach, z jednej strony - obniżania kosztów prowadzenia działalności, a z drugiej - rozwoju sieci dystrybucji w celu pozyskania nowych klientów i powiększania przychodów. Sektor bankowy, wzorując się na handlu, różnego rodzaju usługach czy branżach produkcyjnych, dostrzegł ostatnio możliwość realizacji tych zamierzeń przy zastosowaniu umów franczyzowych. Franchising oparty jest na swoistym podziale pracy, w ramach którego franczyzodawca koncentruje swoją działalność na przygotowaniu i rozwoju produktu, budowie jego pozycji rynkowej oraz sterowaniu siecią firm partnerskich, a franczyzobiorcy korzystając ze znajomości lokalnego rynku i atutów samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej są zdolni do zapewnienia ekspansji stanowiącej przedmiot ich współpracy i działalności. Rosnąca przewaga sieci rodzimych nad zagranicznymi, ekspansja zagraniczna oraz wchodzenie franczyzy do sektora finansowego wskazują na dojrzałość tego rynku w Polsce. Strategie rozwoju banków wykorzystujące franczyzę stosowane są jak na razie w nielicznych krajach europejskich (Belgia, Polska, Rumunia, Ukraina), ale przynoszą pozytywne efekty skłaniające kolejne banki do ich implementacji. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie na możliwości, potencjał i ograniczenia stosowania franchisingu w działalności bankowej. Oprócz ewidentnych korzyści ekonomicznych związanych ze stosowaniem tej metody dystrybucji usług bankowych, banki stają wobec nowych rodzajów ryzyka, które muszą uwzględnić w ramach swoich strategii rynkowych. (fragment tekstu)

The development of the franchising in the banking sector results from aspiration for the territorial expansion and the limitation of costs of the own distribution network maintenance. Through the partnership agencies banks can reach customers in smaller localities and persons appreciating the nearness of the service-agency. The strong motivation, the elasticity and relations with the environment cause that partners are in a position to lead the service-activity more effectively than their own bank divisions. Franchising leads the increase of the operational risk of the bank. Through saving fixed costs connected with the maintenance of its own departments the bank carries variable costs connected with the reward of the partner and its activity control costs, as well as staff training, products and marketing. activity development costs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Kaleta: Biznes jak w banku. "Rzeczpospolita", dodatek specjalny Franczyza, 28.11.2008 r., s. 8.
  2. . Tokaj-Krzewska: Franchising. Strategia rozwoju małych firm w Polsce. Difin, Warszawa 1999, s. 12.
  3. J. Malerski: Franczyza - oplatając placówkami. "Bank" 2007, nr 3, s. 10.
  4. P. Cerera: Doświadczenie w finansach mile widziane. "Rzeczpospolita", dodatek specjalny Franczyza, 29.08.2008 r., s. I.
  5. U. Hoyer, Ch. Jauernig: Modeli mit Perspektive. "Die Bank" 2008, nr 12, s. 54.
  6. Rynek franczyzy i systemów agencyjnych w Polsce 2006/2007. PROFIT System, Warszawa 2007, s. 14.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu