BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trojanowska Kamila (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu)
Tytuł
Wykorzystanie skonsolidowanego bilansu w kierunku badania płynności finansowej w gminie jako grupie kapitałowej
Utilization of Consolidated Financial Statements to Check the Financial Liquidity in a Commune as a Capital Group
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 37, s. 91-98, tab.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka : Finanse publiczne II
Słowa kluczowe
Bilans skonsolidowany, Płynność finansowa, Gmina, Grupa kapitałowa
Consolidated balance sheet, Financial liquidity, District, Capital group
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu będzie próba weryfikacji poziomu płynności w gminie jako jednostce dominującej oraz w spółkach świadczących usługi z zakresu gospodarki komunalnej. Źródłem badania będzie skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego, bilans jednostki budżetowej i zakładów budżetowych oraz jednostkowe sprawozdania finansowe spółek, za lata 2005-2007, świadczących usługi w gminie miejskiej Wałcz. Otrzymane wyniki w zakresie analizy płynności w spółkach zostaną skonfrontowane ze wskaźnikami sektorowymi opracowywanymi przez Komisję ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.(fragment tekstu)

In the process of organizational and legał changes a commune turned into a multi-entity enterprise where services for local communities are provided. The basie duty of local authorities is to monitor the delivery of goods and services in an uninterrupted and continuous way. The aim of the article is to verify the level of financial liquidity in a commune as a dominant entity as well as in companies providing services in the field of communal economy based on the Consolidated financial report. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. E. Wojciechowski: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2003.
  2. B. Filipiak: Kierunki zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego a problemy utrzymania płynności finansowej. "Finanse Komunalne" 2004, nr 3, s. 28.
  3. W. Pluta, G. Michalski: Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem - jak zachować płynność finansową. Wydawnictwo C.H. Bcck, Warszawa 2005.
  4. W Gonet: Program naprawczy jednostki samorządu terytorialnego w sytuacji utraty zdolności wykonania zobowiązań. "Finanse Komunalne" 2006, nr 3, s. 16.
  5. R. Ignatowski: Bilans skonsolidowany jednostki samorządu terytorialnego. ODDK Gdańsk 2007.
  6. M. Sierpińska, D. Wędzki: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu