BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Budny Dawid (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Przestrzenno-czasowa analiza zachorowalności na choroby przewlekłe i ich wpływ na wydatki na zdrowie w Polsce
Spatial-Temporal Analysis of the Incidence of Chronic Diseases and Their Impact on Health Expenditure in Poland
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2014, vol. 6, t. 308, s. 7-15, wykr., rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne
Słowa kluczowe
Choroby przewlekłe, Choroby, Analiza przestrzenna, Koszty ochrony zdrowia, Analiza danych statystycznych
Chronic diseases, Illness, Spatial analysis, Health costs, Statistical data analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zgodnie z informacjami Światowej Organizacji Zdrowia, choroby przewlekłe stanowią coraz większą przyczynę zgonów na świecie. Ze względu na ich długofalowy charakter generują one wysokie koszty medyczne zarówno publiczne jak i prywatne. Z tego względu prowadzenie analiz przestrzennego zróżnicowania dynamiki zachorowalności stanowi kluczowy element efektywnego zarządzania sektorem ochrony zdrowia i realizowania polityki zdrowotnej. Celem artykułu jest przestrzenno-czasowa analiza zachorowalności na choroby przewlekłe i ich wpływ na wydatki na zdrowie w Polsce z podziałem na województwa. W badaniu wykorzystano narzędzia geograficznych systemów informacyjnych oraz eksploracyjnej analizy danych przestrzennych. W opracowaniu głównie skoncentrowano się na charakterystyce zmiennych: zachorowalności, wydatków na zdrowie oraz budżetów gospodarstw z podziałem na województwa. Badanie wykonano na podstawie danych statystycznych, raportu "Sytuacja zdrowotna ludności polski i jej uwarunkowania" publikowanych przez Państwowy Zakład Higieny w okresie 2008-2012. Uzyskane wyniki powinny okazać się użyteczne do oceny przestrzenno-czasowego rozkładu zachorowalności na choroby przewlekłe oraz ich wpływu na wydatki na zdrowie. (abstrakt oryginalny)

According to the World Health Organization, chronic diseases are a growing cause of death in the world. Due to their long-term nature, they generate high medical private and public costs. For this reason, performing analysis of spatial differentiation of the dynamics of morbidity is the key element of effective management of the health sector and implementation of health policy. The purpose of this article is spatial-temporal analysis of the incidence of chronic diseases and their impact on health spending in Poland by province. The study used the tools of geographic information systems and the exploratory analysis of the spatial data. The study mainly focuses on the characteristics of variables: morbidity, health expenditure and budgets of households by province. The test was performed on the basis of statistical data, the report on "The health situation of the Polish population and its determinants" published by the National Institute of Hygiene in the period 2008-2012. The results would be found use full to asses. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Białynicki-Birula P. (2004), Ekonomiczne uwarunkowania wzrostu wydatków na ochronę zdrowia w krajach o gospodarce rynkowej, Zeszyty Naukowe nr 667 Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 2. Folland S., Goodman C. A., Stano M. (2013), Ekonomia Zdrowia i Opieki Zdrowotnej, ABC a Wolters Kluwer Business.
 3. Główny Urząd Statystyczny (2013), Zdrowie i Ochrona Zdrowia 2012, Warszawa.
 4. Główny Urząd Statystyczny, Rocznik Statystyczny Województw 2008, 2011, Warszawa.
 5. Instytut Ochrony Zdrowia (2013), Zdrowie priorytetem politycznym Państwa analiza i rekomendacje, Raport IOZ.
 6. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (2014), Analiza porównawcza dynamiki zjawisk w zakresie sytuacji zdrowotnej w regionach na tle deficytów podaży usług zdrowotnych, Raport: NIZP-PZH.
 7. Suchecki B. (red.) (2010), Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, C.H. Beck.
 8. Wojtyniak B., Goryński P. (red.) (2008), Sytuacja Zdrowotna Ludności Polski i jej uwarunkowania, NIZP-PZH.
 9. Wojtyniak B., Goryński P., Moskalewicz B. (red.) (2012), Sytuacja Zdrowotna Ludności Polski i jej uwarunkowania, NIZP-PZH.
 10. www.pczp.rzeszow.pl (dostęp dn. 20.09.2014).
 11. www.who.un.org.pl (dostęp dn. 15.09.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu