BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Filipiak Beata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Koncepcja oceny aktywów trwałych w oparciu o informacje o stanie mienia komunalnego
The Idea of the Estimation of Capital Assets Basing on State Information of Haying Communal
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 37, s. 101-109
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka : Finanse publiczne II
Słowa kluczowe
Aktywa, Mienie komunalne
Assets, Municipal property
Uwagi
summ.
Abstrakt
Realizacja zadań publicznych, szczególnie tych na poziomie lokalnym, wymaga znacznego zaangażowania majątkowego. Specyfika zadań publicznych wskazuje na dużą część zadań, które wymagają zaangażowania majątku, ale z drugiej strony brak jest strony przychodowej wynikającej z jego użytkowania. Tym samym utrudnione jest także określenie faktycznej wartości tegoż majątku, ponieważ nie zawsze jest możliwe zastosowanie standardowych metod w tym zakresie. Celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji dokonywania oceny aktywów trwałych, stanowiących mienie jednostki, oraz wskazanie czynników determinujących prowadzenie takich ocen. (fragment tekstu)

The article presents dysfunctions of the existing system of the state information of having communal. The author describes the idea of the change of the reporting about the standing of having communal. Discussed are also directions of the estimation of having communal. The author presents the approach within the rangę the process of making of the estimation for aims of the treat of financial decisions about the character short, as and to long-term.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Rachunkowość w jednostkach sektora finansów publicznych. Red. T. Kiziukiewicz. Difin, Warszawa 2004.
  2. M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj: Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje procesy. PWN, Warszawa 2006.
  3. W. Gos: Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw. Wyd. Polskiej Akademii Rachunkowości. Warszawa 2006.
  4. K. Winiarska: Inwentaryzacja w firmach prowadzących księgi podatkowe i rachunkowe. Difin, Warszawa 2006.
  5. K. Winiarska: Wewnętrzna kontrola finansowo-księgowa w firmie. Oddk, Gdańsk 2006.
  6. K. Winiarska: Kontrola finansowo-księgowa w praktyce. Oddk, Gdańsk 2001.
  7. Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Red. B. Filipiak. Difin, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu