BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dębniewska Maria (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Kredyt konsumencki na rynku bankowym w opinii klientów
Consumer Credit at the Banking Market in the View of the Clients
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 414-420
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Słowa kluczowe
Kredyt konsumencki, Rynek usług bankowych
Consumer loan, Banking services market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Banki, podobnie jak inne podmioty gospodarcze, są zobowiązane do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa. Podstawowe znaczenie ma tu prawo bankowe, które stanowi ogół norm prawnych regulujących strukturę systemu bankowego, ich działalność oraz stosunki prawne powstające w związku z tą działalnością. Jednym z obszarów, na którym banki i ich klienci spotykają się, mającym znaczenie dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i systemu bankowego, jest ustawodawstwo dotyczące ochrony konsumenta i konkurencji. Odnosi się ono do zapewnienia dostępu do informacji, zasad zawierania umów, narzucenia rozwiązań w zakresie kredytów konsumenckich, kredytów hipotecznych i transferu środków. Obejmuje ono normy zapewniające klientom prawo do informacji i edukacji konsumenckiej oraz dostęp do procedur dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionej szkody. (fragment tekstu)

Consumer credit is an instrument widely used at the market because it makes possible to gain additional financial capital by the consumer. The main issue in credit relations is inequality between creditor and debtor. The state aims at reducing these disproportions by adequate law regulations; that is Consumer Credit Act from 20"' July 2001. Goals of the research were to diagnose awareness of consumers in the area of rights and obligations concerning consumer credit agreement and quality of information given by bank advisors as well. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. R. Trzaskowski: Ustawa o kredycie konsumenckim komentarz. Wyd. LexisNexis, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu