BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorczyńska Maria (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Szustak Grażyna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Relacje kredytowe bank-przedsiębiorstwo w dobie kryzysu finansowego
The Credit Relationship Between Bank and Company in Financial Crisis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 429-436, tab.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Słowa kluczowe
Regulacja ekonomiczna, Kredyt, Kryzys finansowy
Economic regulations, Credit, Financial crisis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Kryzys jest zjawiskiem wielowymiarowym, który w ogólnym ujęciu oznacza moment przełomu, okres załamania gospodarczego, okres przesilenia1. Może on mieć różne oblicza, czego przykładem jest kryzys finansowy. Przez kryzys finansowy rozumie się sytuację, w której pojawiają się gwałtowne i silne zakłócenia na rynku finansowym. Cechą charakterystyczną pojawienia się kryzysu finansowego jest spadek wartości aktywów na rynku finansowym , jak i upadłość wielu instytucji finansowych i niefinansowych. (fragment tekstu)

The function of banking services complexity is the level of banking credit operations dedicated to companies. The global financial crisis reveals the need for verification of credit procedures. As a consequence, we can observe a phenomenon of reduced level of lending. This phenomenon results from restrictive lending conditions due to worsening financial condition of companies and from lowered demand for credit represented by the companies. The paper presents main reasons for changes in banking lending policy and main symptoms of crisis in the company. It discusses also the influence of banking sector in financial crisis times on reciprocal relationship between banks and companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Skoronek-Mielczarek, Z. Lesczyński: Controling - analiza i monitoring w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Difin, Warszawa 2007, s. 209.
  2. J. Kulawik: Globalizacja a kryzysy. "Gazeta Bankowa 2008, nr 44( 1404), s. 16.
  3. W. Nawrot: Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy. CeDeWu, Warszawa 2009, s. 91.
  4. J. Żabińska: Globalizacja a dynamika zmian na rynkach finansowych na przykładzie kryzysu subprime. Gospodarka i finanse w warunkach globalizacji. Red. B. Kłosowska, P. Prewysz-Kwinto. Wyższa Szkoła Bankowa, Toruń 2008, s. 311.
  5. A. Szczęsny-Urbaniak: Kredyty dla przedsiębiorstw jako alternatywne źródło finansowania na polskim rynku finansowym. [W:] Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Red. E. Urbańczyk. Szczecin 2004, s. 354.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu