BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Harasim Janina (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Standaryzacja usług płatniczych na rynku europejskim
Standardization of Payments Services on the European Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 437-445, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Słowa kluczowe
Obrót płatniczy, Rynek usług finansowych, Standaryzacja usług
Payment turnover, Financial services market, Standardization of services
Uwagi
summ.
Abstrakt
Powstanie jednolitego rynku wewnętrznego w ramach Unii Europejskiej, a następnie wprowadzenie wspólnej waluty zdecydowanie przyspieszyło proces integracji europejskiego rynku finansowego. Dotychczasowe doświadczenia pokazują jednak, że tempo integracji w poszczególnych segmentach rynku finansowego jest zróżnicowane, a osiągnięte efekty niejednokrotnie znacznie odbiegają od oczekiwań. Jednym z obszarów rynku, na którym jak dotąd nie udało się osiągnąć spektakularnych postępów w zakresie integracji jest rynek detalicznych usług finansowych. Na rynku tym występują nadal liczne bariery utrudniające dostęp do niego zarówno dostawcom, jak i odbiorcom usług finansowych. Obszarem, gdzie ich występowanie ma szczególnie niekorzystne następstwa jest rynek płatności. Skutkuje to m.in. wydłużaniem czasu rozliczeń, wysokimi kosztami, a w skrajnych przypadkach nawet brakiem pewności ich realizacji. Procesem, który zmierza do ograniczenia tych negatywnych zjawisk jest standaryzacja usług płatniczych na rynku europejskim. Celem referatu jest przedstawienie przesłanek procesu standaryzacji usług płatniczych na rynku europejskim, jego zakresu oraz skutków dla uczestników rynku płatności. (fragment tekstu)

The European payments market is in turbulence. Over last years there have been many efforts to simplify and unify the vast and fragmented payments market in Europe and reduce cross-border hindrances to payments processing. The most important is SEPA, which aims to create a more competitive and transparent payment market throughout the euro zone. It will be accomplished by standardizing the rights and obligations of EU payments services providers and users and by establishing a set of open and common industry payments standards across the region. Achieving the SEPA's goals depends on a combination of EU regulation and market self-regulation. The EU regulation providing a legal framework for SEPA is the Payments Services Directive, which must be implemented into national law by 1st November 2009 at the latest. Market self-regulation consists in creation and implementation of common standards and business practices relating to electronic transfers (credit transfer, direct debit), cards and payments processing, clearing and settlements. Common standards, faster settlement and simplified processing will improve cash flow, reduce costs and facilitate access to new markets. Moreover, customers will benefit from the development of innovative products offered by payment sector suppliers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Diemko: SEPA i karty. W: SEPA - bankowa rewolucja. Zeszyty BRE Bank - CASE 2006, nr 90, s. 17-18
  2. H. Schmiedel: The Economic Impact of the Single European Area. European Central Bank, Occasional Paper Series, No 71, August 2007, s. 10.
  3. J. Harasim: Banki wobec zmian na rynku płatności detalicznych. [W:] Finanse wobec sfery realnej gospodarki. T. 1, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008, s. 228-229.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu