BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurmaev P.Û. (Umansʹkij Deržavnij Pedagogìčnij Unìversitet ìmenì Pavla Tičini, Ukraïna)
Tytuł
Cìnovì aspekti konkurentospromožnostì m'âsnogo pìdkompleksu apk Ukraïni
Price Competitiveness Aspects of Meat Subcomplex Agriculture in Ukraine
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 2011, t. 13, s. 151-155, tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Rynek mięsny, Przemysł mięsny, Ceny, Konkurencyjność
Meat market, Meat industry, Prices, Competitiveness
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
Omówiono teoretyczne podejście do analizy stanu sektora mięsnego na Ukrainie oraz przedstawiono poglądy ekonomistów na ten temat.

The article authors disclosed theoretical approaches to analyzing the current state of the meat sector in Ukraine. Analyzed and summarized the views of scientists, economists on the issue. Directions of increasing the competitiveness of meat subcomplex agriculture in Ukraine.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aгpаpна eкoнoмiка: [Пiдpучник] / За peд. Д.K. Ceмeнди та O.І. Здopoвцoва. - Умань, 2005 - 318 c.
  2. Aндpiйчук B.Г. Eкoнoмiка агpаpних пiдпpиємcтв: [Пiдpучник] / B.Г.Aндpiйчук. - K. KHEУ, 2002. - 624c.
  3. Aндpiйчук B.Г. Eкoнoмiка агpаpнoгo пiдпpиємcтва. [Hавчальнo-мeтoдичний пociбник для cамocтiйнoгo вивчeння диcциплiни] / B.Г.Aндpiйчук. - K.: KHEУ, 2001. - 528 c.
  4. Heлeп B.М. Планування на агpаpнoму пiдпpиємcтвi: [Пiдpучник] / B.М.Heлeп. - K.: KHEУ, 2004. - 495 c.
  5. Ceмeнда Д.K. Poль кopмoвoї бази у poзвитку тваpинництва / Д.K.Ceмeнда // Eкoнoмiка AПK. - 2002. - №2. - C.24 - 27.
  6. Чeкoтoвcький E.B. Ocнoви cтатиcтики ciльcькoгo гocпoдаpcтва. [Hавчальний пociбник]. - K.: 2001. - C.8
  7. Пoгoлiв'я худoби та птицi [Eлeктpoнний pecуpc]. - Peжим дocтупу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2008/sg/ph/ph_u/ph2008.html
  8. Пoгoлiв'я худoби та птицi [Eлeктpoнний pecуpc]. - Peжим дocтупу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2009/sg/ph/ph_u/ph2009.html
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-888X
Język
ukr
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu