BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ribčak V.I. (Umansʹkij Deržavnij Pedagogìčnij Unìversitet ìmenì Pavla Tičini, Ukraïna)
Tytuł
Analìz sučasnogo stanu deržavnogo regulûvannâ rozvitku malih pìdpriêmstv v Ukraïnì
Analysis of the Current State of Regulation of Small Business in Ukraine
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 2011, t. 13, s. 157-163, tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Polityka regulacyjna
Small business, Regulatory policy
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
Zbadano główne obszary polityki regulacyjnej na Ukrainie w odniesieniu do funkcjonowania małych przedsiębiorstw.

The article deals with scientific approaches to government regulation of business. The author has examined the major areas of regulatory policy in Ukraine. The key elements of state regulation of small businesses. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ocадчая И. Oбщecтвeнньїй ceктop: eффeкт инcтитуциoнальнoгo паpтнepcтва / И. Ocадчая //Мeждунаpoдная eкoнoмика и мeждунаpoдньїe oтнoшeния. - 2002. - C.110-118
  2. Cамуэльcoн П., Hopдхауc B. eкoнoмика /П. Cамуэльcoн, B. Hopдхауc. - K., 2000. - C.46
  3. Лазуp П.Ю. Дepжавнe peгулювання малoгo i cepeдньoгo пiдпpиємництва [мoнoгpафiя] / П.Ю. Лазуp. - Львiв: Hoвий cвiт 2000, 2006. - C.26
  4. Гocудаpcтвo в мeняющeмcя миpe: Oтчeт o миpoвoм pазвитии. - М.: Пpoйм TACC, 1997. - 112 c.
  5. Дepжавнe peгулювання eкoнoмiки [навчальний пociбник]/ C.М. Чиcтoв, A.Є. Hiкiфopoв, T.Ф. Kуцeнкo та iн. - K.: KHEУ, 2000. - C. 5
  6. Михаcюк І., Мeльник A., Kpупка М., Залoга З. Дepжавнe peгулювання eкoнoмiки / І. Михаcюк, A. Мeльник, М. Kpупка, З. Залoга. - Львiв: Укpаїнcькi тeхнoлoгiї, 1999. - C. 14
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-888X
Język
ukr
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu