BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłopocka Aneta (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Tytuł
Wpływ kryzysu na zmiany w procesach oszczędzania gospodarstw domowych
The Influence of Crisis on the Household Saving Behavior
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 453-462, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Słowa kluczowe
Oszczędności gospodarstw domowych, Kryzys gospodarczy
Household savings, Economic crisis
Uwagi
summ.
Abstrakt
W ostatnim czasie obserwujemy nasiloną konkurencję pomiędzy instytucjami finansowymi o pozyskanie oszczędności gospodarstw domowych. W związku z zaburzeniami na rynkach finansowych i zwiększeniem się kosztów pozyskania pieniądza, stały się one dla banków szczególnie pożądanym źródłem finansowania działalności. W tej sytuacji istotnego znaczenia nabiera pytanie o kierunki zmian w procesach oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce pod wpływem aktualnych wydarzeń w otoczeniu rynkowym. Skłonność do oszczędzania oraz preferencje w zakresie kierunków alokacji nadwyżkowych funduszy nabywczych gospodarstw domowych są kształtowane przez liczne czynniki o różnej sile i kierunku oddziaływania. Są to m.in. czynniki finansowe, fiskalne, ekonomiczne, prawne, technologiczne, demograficzne, psychologiczne, kulturowe. W warunkach współczesnego kryzysu występuje wiele zmian w otoczeniu społeczno-ekonomicznym gospodarstw domowych, które pośrednio lub bezpośrednio wpływają na procesy oszczędzania gospodarstw domowych. Napięcia w coraz większym stopniu przenoszą się z sektora finansowego do sfery realnej gospodarki. Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce ulega silniejszemu niż wcześniej oczekiwano obniżeniu. Dane o sytuacji na rynku pracy pokazują wzrost bezrobocia i obniżanie się dynamiki wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. Pogarszają się oczekiwania podmiotów gospodarczych, banki silnie zaostrzają kryteria udzielania wszystkich rodzajów kredytów oraz podnoszą marże kredytowe. (fragment tekstu)

This paper examines the influence of the crisis on the household saving behavior. The author presents the changes in household saving during the last few years before the crisis and the crisis itself. The potential transmission channels of the crisis upon the household saving behavior are identified. This leads to some conclusions concerning probable effects of the crisis on the household propensity to save and the structure of household financial assets in the future. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. B. Liberda: Oszczędzanie w gospodarce polskiej. Teorie i fakty. PTE-Bellona, Warszawa 2000, s. 11 51
  2. G. Rytelewska: Gospodarstwa domowe. [W:] System finansowy w Polsce. Red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak. PWN, Warszawa 2008, t. 2, s. 414 416
  3. M. Browning, A. Lusardi: Householdsaving: micro theories andmicro facts. "Journal of Economic Literaturę 1996, nr 34, s. 1797-1812
  4. P. Bańbuła: Oszczędności i wybór międzyokresowy: podejście behawioralne. NBP, Materiały i Studia 2006, nr 208, s. 7-48.
  5. D. Korenik: Oszczędzanie indywidualne w Polsce. Produkty różnych pośredników i ich atrakcyjność. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003, s- 20-22 i n.
  6. C. Adamczyk, K. Ostrowska: Zyski banków z bessy. "Rzeczpospolita" z 8.02.2008 r.
  7. T. Publicewicz: Struktura oszczędności gospodarstw domowych - grudzień 2007, www.analizy.pl.
  8. B. Liberda: Oszczędzanie w gospodarce polskiej. Teorie i fakty. Bellona, Warszawa 2000, s. 141.
  9. Ci. Rytelewska, A. Szablewski: Oszczędności w gospodarce rynkowej. "Bank i Kredyt" 1993, nr 4, s.20.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu