BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maciejasz-Świątkiewicz Marta (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Rola banków w niwelowaniu zjawiska wykluczenia finansowego
The Role of Banking in Financial Exlusion Elim1nation
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 463-468
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Słowa kluczowe
Banki, Wykluczenie finansowe
Banks, Financial exclusion
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wykluczenie finansowe może być postrzegane jako jeden z aspektów wykluczenia społecznego. Przez wykluczenie społeczne rozumie się pewne kompleksowe zjawisko o charakterze dynamicznym i wieloaspektowym, związane z różnymi elementami życia, z których osoby nim dotknięte zostają wyłączone. Odnosi się ono do marginalizacji zawodowej, dochodowej, społecznej, decyzyjnej i jakości życia. Jakkolwiek trudno jest jednoznacznie stwierdzić, co jest przyczyną wykluczenia, to obserwuje się, że ryzyko wzrasta wraz z pojawianiem się różnego rodzaju przeciwności losu1. Wraz ze wzrastającym stopniem skomplikowania rynku finansowego i zachodzących na nim zjawisk wydaje się, że grupa osób faktycznie bądź potencjalnie wykluczonych będzie wzrastała. Oznacza to tym samym, że zawężać się będzie grupa osób, które będą mogły bez problemu korzystać z oferty banków i innych instytucji finansowych. Powinno skłonić to do zastanowienia się, co można uczynić, aby zjawisko marginalizacji osób na rynku finansowym odbywało się na jak najmniejszą skalę. (fragment tekstu)

This article presents how banks can deal with the problem of financial exclusion of households. It is divided into 5 parts. The first one is an introduction. In the second one the problem of defining a financial exclusion is concerned. Third one shows problem of social economy and banks as its objects. The fifth one gives a draft of the way of making bank instruments more suitable for low-income households. And the last part is a summary. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. S. Coecho: Good Banker, Bad Banker: How do you manage the charity challenge? "ABA Banking Journal" 2006, nr 2, s. 22- 60.
  2. U. Swoboda: Bankowość detaliczna. CeDeWu.pl, Warszawa 2004, s. 20.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu