BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Potrykus Marcin (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Wybrane informacje o rynku kart płatniczych w Polsce w latach 2003-2008
Estimation of E-Banking Market Functionality in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 469-476, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Słowa kluczowe
Rynek kart płatniczych
Payment cards market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Bankowość istnieje od stuleci, jednak przełomowe zmiany, które w niej zachodzą, mają miejsce obecnie i są w dużej mierze związane z bankowością elektroniczną. Należy przy tym zauważyć, że w Polsce na dzień dzisiejszy dominują dwie odmiany e-bankingu, bankowość terminalowa oraz bankowość internetowa. W opracowaniu zanalizowano rynek kart płatniczych, które są podstawowym narzędziem bankowości terminalowej. Wskazanie głównych cech popularności kart płatniczych, analiza ilościowa rynku oraz zbadanie przyszłych perspektyw analizowanego zjawiska to najważniejsze cele poniższego opracowania. Warto podkreślić, że usługi świadczone poprzez elektroniczne kanały komunikacji nie powinny być w żadnym wypadku postrzegane jako zagrożenie dla bankowości tradycyjnej. E-banking stanowi bowiem dopełnienie tradycyjnie rozumianej bankowości, otwiera nowe, tańsze i efektywniejsze obszary dostępu do klienta. (fragment tekstu)

The subject of this lecturc is an evolution of the self banking market in Poland. It describes the characteristic of an essence of the terminal banking. National market of self banking trade has been analyzed based on quantitative state of credit cards and performed cash point transactions (cjuantitatively and valuably). Paper also researches the degree of saturation on the credit cards market, and number of cash dispensers in Poland. Lecture finishes with the estimation of the futurę chances and possibilities in the evolution of terminal banking market in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. B. Świecka: Bankowość elektroniczna. CeDeWu, Warszawa 2004, s. 8.
  2. R. Insley, H. Al.-Abcd, T. Fleming: What is the definition of "e-banking"? BankersOnline.com, 18.08.2003 r. http://www.bankersonline.com/technology/gurus_teeh081803d.html.
  3. A. Wolski: Obrót bezgotówkowy - jako podstawa reformy systemu płatniczego w UE. Koalicja na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikroplatności, II kwietnia 2007 r.
  4. J. Grobicki: Bez styku. "Bank" 2009, nr 196, s. 54.
  5. D. Duziak: Notatka ze spotkania zespołu c/s. Ogólnokrajowej Karty Miejskiej. Warszawa, 25.03. 2009 r.
  6. A. Janc: Nowe usługi bankowe na tle wybranych organizacji. Zarządzanie bankiem uniwersalnym. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001, s. 174.
  7. T.M.StarkoWski: Bonnie and Clyde nie mają szans. "Bank" 2009. nr 3, s. 75.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu