BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rosa Anna (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Zmiany na rynku elektronicznych instrumentów płatniczych w latach 1998-2008
An Assessment of the Structure Electronic Payment Instruments in Years 1998-2008
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 485-492, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Słowa kluczowe
Instrumenty finansowe, Karty płatnicze
Financial instruments, Payment cards
Uwagi
summ.
Abstrakt
Karty płatnicze to instrumenty, które mogą być wydawane przez banki oraz inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielenia kredytu i uprawniają posiadacza do wypłaty gotówki oraz do płacenia za towary i usługi w punktach akceptacyjnych takich, jak sklepy, lotniska, hotele. Karty płatnicze, podobnie jak pieniądz elektroniczny, zgodnie z ustawą są zaliczane do elektronicznych instrumentów płatniczych oraz stanowią coraz bardziej popularną formę rozliczeń bezgotówkowych w Polsce. Elektroniczne instrumenty płatnicze to każde instrumenty płatnicze, w tym z dostępem do środków pieniężnych na odległość, umożliwiające posiadaczowi dokonywanie operacji przy użyciu elektronicznych nośników informacji lub elektronicznej identyfikacji posiadacza, niezbędnej do dokonania operacji1. Pierwszy międzynarodowy elektroniczny instrument płatniczy wydał w 1991 roku Bank Inicjatyw Gospodarczych i Rozwoju, a od lutego 1992 roku Oddział Pekao SA w Warszawie zaczął wydawać pierwsze karty dla klientów indywidualnych. Przeobrażenia zachodzące w gospodarce, zmiany na rynku usług finansowych w latach dziewięćdziesiątych oraz nowy kształt sektora bankowego przyczyniły się do wzrostu konkurencji pomiędzy bankami. Chociaż przez pierwsze lata po 1989 roku konkurencja ta była mało odczuwalna, to jednak z czasem stała się coraz bardziej widoczna, również wskutek pojawienia się nowych banków zagranicznych, które stworzyły silne zagrożenie konkurencyjne. Przyczyniło się to do rozwijania sieci oddziałów, wprowadzania nowych produktów i usług bankowych, w tym również kart płatniczych. (fragment tekstu)

This article concentrates on the electronicpayment instruments in Poland. The author presents the statistics on payments instruments: number and the structure of payments cards (that is debit, credit and charge) also value of transactions in the Polish market in years 1998-2008. Besides one fulfilled comparisons of chosen parameters in the count on the number of inhabitants in Poland and the European Union. Besides compared the payment cards in Poland and EU. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Kisiel: Internet a konkurencyjność banków w Polsce. CeDeWu, Warszawa 2005, s. 154-155.
  2. B. Świecka: Bankowość elektroniczna. CeDeWu, Warszawa 2008, s. 70.
  3. A. Myczkowska: Zaskakująca obniżka oprocentowania. "Rzeczpospolita" 2005, nr 163, Moje Pieniądze, s. 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu