BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rytelewska Grażyna (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Tytuł
Kierunki zmian w finansach gospodarstw domowych
Alterations of Trends in Households' Finances
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 493-500, tab.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Słowa kluczowe
Finanse, Gospodarstwa domowe
Finance, Households
Uwagi
summ.
Abstrakt
W procesie stabilnego rozwoju rynków finansowych uczestniczyły również gospodarstwa domowe. Coraz powszechniej wykorzystywane instrumenty finansowe na rynku depozytowym i kredytowym umożliwiały im poprawę jakości życia Zmiany pozycji gospodarstw domowych na rynku finansowym miały charakter ewolucyjny, stopniowy, rosła wiedza klientów o mechanizmach rynku finansowego. W coraz szerszym zakresie gospodarstwa domowe korzystały z nowoczesnych metod zarządzania nadwyżkowymi funduszami nabywczymi (bankowość prywatna, produkty strukturyzowane) oraz z kredytów i pożyczek zapewniających łatwiejszy dostęp do rynku dóbr i usług konsumpcyjnych. Obserwowane załamanie na globalnym rynku finansowym rodzi niebezpieczeństwo z jednej strony znacznego zmniejszenia dochodowości, a nawet utraty zgromadzonych oszczędności, z drugiej strony trudności w spłacie zobowiązań kredytowych, powstania nadmiernego zadłużenia, a w efekcie wykluczenia finansowego. Dlatego celowe staje się podjęcie w tym artykule próby przybliżenia problemów bezpieczeństwa zgromadzonych oszczędności oraz przeciwdziałania zjawisku nadmiernego zadłużenia, będącego jedną z przyczyn wykluczenia społecznego. (fragment tekstu)

Alterations of trends in households' finances had hitherto resulted from the introduction of market economy, shaping of the modern financial market, in particular the banking system. This paper is a summary and the proposition of discussion as to what extent the already reached alterations of the households' saving and crediting are permanent in the context of the current financial crisis. This article takes into consideration the recently introduced practical solutions (the raise of guaranteed amount, personal bankruptcy). The possibilities of disruptions in the households' functioning being a result of difficulties in the stabilizing of the financial market are also discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. G. Rytelewska: Gospodarstwa domowe. [W:] System finansowy Polsce. T. 2. Red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak. PWN, Warszawa 2008, s. 414-416.
  2. G. Rytelewska: Kierunki rozwoju bankowości detalicznej iv Polsce. "Bank i Kredyt" 2001, nr 6, s. 56.
  3. J.M. Keynes: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985, s. 220.
  4. G. Rytelewska: Zmiany społeczno-demograficzne i zmiany struktury oszczędności a funkcjonowanie konglomeratów finansowych. [W:] Konglomeraty finansowe. Red. M. Iwanicz-Drozdowska. PWE, Warszawa 2007, s. 50 63.
  5. W. Szpringcr: Upadłość konsumenta - tylko ochrona czy już przywilej? "Bank" 2008, nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu