BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świecka Beata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Przyczyny niewypłacalności gospodarstw domowych. Ujęcie teoretyczne
Causes of Households' Insolvency. Theoretical Approach
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 509-516, bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Słowa kluczowe
Niewypłacalność, Gospodarstwa domowe
Insolvency, Households
Uwagi
summ.
Abstrakt
W dobie kryzysu finansowego dużo uwagi poświęca się zadłużeniu i ewentualnej niewypłacalności gospodarstw domowych, w tym ewentualnym skutkom nieterminowego regulowania i zaprzestania płatności z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych. Aby jednak likwidować lub minimalizować skutki, niezbędne jest poznanie przyczyn w celu podjęcia odpowiednich działań prewencyjnych. Aby jednak takie działania rozpocząć, trzeba rozpoznać źródło zagrożenia, czyli innymi słowy: czynniki będące przyczynami niewypłacalności gospodarstw domowych. Niewątpliwie niewypłacalność jest zjawiskiem empirycznym, ale zasadne wydaje się podjęcie próby opisania problemu w teorii finansów. (fragment tekstu)

The result of theoretical discussion presented in this article is sorting out and classifying of causes of households' insolvency as component of household finances and personal finances. There is an opinion that the most important of the division criteria is the priority criterion, pointing out to division into primary and secondary causes. Occurrence of primary factors accompanied by occurrence of secondary factors may lead in effect to insolvency of a household. It is the lack of financial security, in form of reserves, buffer, or financial cushion constituting the primary causc, accompanied by simultaneous occurrence of secondary causes, being very often independent of a given household, that may result in insolvency. Moreover, when establishing the secondary causes, such as the loss of one s health, death of the family breadwinner, increase in currency exchange rate, and thus significant increase of the credit instalment etc. It is very difficult to determine whether these factors are dependent on or independent of a given household. What should be, however, emphasized, is the fact that the occurrence of secondary causes, which are not accompanied at the same time by the occurrence of primary causes, does not lead to the occurrence of insolvency phenomenon, unless the financial security is insufficient for reducing the strength of secondary factors effect. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczno-społeczna. Red. B. Świecka. Difin, Warszawa 2008
  2. Liberda B.: Oszczędzanie w gospodarce polskiej. Teorie i fakty. Bellona, Warszawa 2000
  3. Nahotko S.: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zagrożenia upadłością. AJG, Bydgoszcz 2004
  4. Zelek A.: Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie. Perspektywa strategiczna. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa 2003
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu