BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Babczuk Arkadiusz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Pożądane kierunki zmian w świetle badań ankietowych
Fiscal Autonomy of Polish Municipalities. Changes Desired by Polish Local Decision Makers
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 37, s. 173-179, tab.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka : Finanse publiczne II
Słowa kluczowe
Finanse samorządu terytorialnego, Badania ankietowe
Local government finance, Questionnaire survey
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest prezentacja wyników badań ankietowych, w których decydenci lokalni mieli za zadanie określić preferowane przez nich kierunki zmian systemu zasilania finansowego jednostek samorządu terytorialnego. W części pierwszej wskazano istotę i konsekwencje samodzielności finansowej wspólnot samorządowych. W kolejnym rozdziale omówiono cel i metodę badania. W ostatniej części zaprezentowano uzyskane wyniki badania.(fragment tekstu)

The subject of this article is analysis of self-governments' fiscal autonomy desired by polish local decision makers. Research reveals that polish local decision makers don't need more own taxes, but they expect more transfers from central budget. Author suggest that it may be accompanied with soft budget constrains in polish municipalities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. E. Chojna-Duch: Polskie Prawo Finansowe. Finanse Publiczne. PWN, Warszawa 2001.
  2. E. Kornberger- Sokołowska: Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Wydawnictwo Liber, Warszawa 2001.
  3. W. Miemiec: Europejska Karta Samorządu Terytorialnego jako zespól gwarancji zabezpieczających samodzielność finansową gmin - wybrane zagadnienia teoretyczno-prawne. "Samorząd Terytorialny" 1997, nr 10, s. 66-68.
  4. J. Mikcsell: Subnational Government Bankruptcy, Default, and Fiscal Crisis in the United States. Andrew Young School of Public Studies, Georgia State University, Atlanta 2002.
  5. J. Rodden: The Dilemma of Fiscal Federalism: Grants and Fiscal Performance around the Word. "American Journal of Political Science" 2002, vol. 46, nr 3.
  6. M. Vigneault: Intergovernmental Fiscal Relations and the Soft Budget Constraint Problem. Institute of Intcrgovernmcntal Relations Working Paper nr 2/2005. Quecn's University, Kingston 2005.
  7. A. Babczuk: Ograniczenie budżetowe jednostek samorządu terytorialnego w świetle badań ankietowych. W: Wpływ systemu podatkowego na działalność przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego. Red. H. Kuzińska. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, Bielsko-Biała 2008.
  8. A. Babczuk, A. Więznowski: The revenue autonomy of self-governments in selected EU countries. "Argumenta Oeconomica" 2008, nr 20 (1), s. 67-82.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu