BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dylewski Marek (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Dylematy zmian w procesie zarządzania w jst
Dilemmas of Changes in the Management Process in Local Government
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 37, s. 180-186
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka : Finanse publiczne II
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Samorząd terytorialny
Management, Local government
Uwagi
summ.
Abstrakt
Znaczącą barierą w procesie zmian w metodach zarządzania jest obecny system sprawowania władzy oraz jednoroczny cykl budżetowy. W takich warunkach bardzo trudno wdraża się metody podejmowania decyzji zorientowanych na efektywność i dłuższy horyzont czasowy. W takich warunkach narzucanie poprzez określone regulacje określonych systemów podejmowania decyzji wykorzystujących nowoczesne metody zarządzania i także budżetowania może być istotnym wsparciem procesu poprawy efektywności realizacji zadań publicznych.(fragment tekstu)

Cyclicity of the business conditions can to cause in the foreseeable futurę, that public sector, in this also the municipal subsection must adapt himself for changes in the environment. Local governmcnt units of the territorial autonomy should lead the monitoring policy and elastic adapting themselves to often impetuous the change market. In the article one moved the problem of the adaptation of structures oflocal government units, so that be possible the introduction of changes in the management process along with an utilization of the specialistic instrumentarium in this rangę which not only during crisis situations, but for long before make possible adapting oflocal government to new, often critical circumstances of their activity.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Dylewski: Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym. Uwarunkowania, procedury, modele. Difin, Warszawa 2007.
  2. Finanse publiczne i prawo finansowe. Red. C. Kosikowski, E. Ruśkowski. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
  3. J. Diamond: From Program to Performance Budgeting: The Challenge for Emerging Market Economies. International Monctary Found 2003.
  4. Z. Mikołajczyk: Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  5. D.K. Carr, K. J. Hard, W.J. Trahant: Zarządzanie procesem zmian. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu