BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Misterek Wojciech (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Porównanie determinant wyboru źródła finansowania bieżących niedoborów w kontekście działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego
Comparison Determinant for Selecting a Source of Funding Shortages and the Current Activities of Local Government 1nvestment
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 37, s. 187-194, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka : Finanse publiczne II
Słowa kluczowe
Źródła finansowania, Inwestycje gminne, Samorząd terytorialny
Source of financing, District investments, Local government
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jednostki samorządu terytorialnego pozyskując środki na finansowanie bieżących niedoborów oraz działalności inwestycyjnej kierują się innymi przesłankami, jednak bardzo zbliżone jest znaczenie w obu przypadkach determinant wyboru poszczególnych instrumentów finansowych. Warto zauważyć, że do czynników mających większy wpływ na pozyskiwanie kapitału długoterminowego należą: koszt kapitału, preferencyjny charakter instrumentu oraz możliwość samodzielnego przygotowania niezbędnej dokumentacji. Dla odmiany silniejsze oddziaływanie na wybór instrumentu finansowania bieżących niedoborów mają przede wszystkim: wcześniejsze doświadczenia oraz dostępność źródła.(fragment tekstu)

Article compares the return of capital mobilization by local government on the current shortage of finance and investing activities. Draws attention to the differences in procedures, conditions and scope of cooperation with financial institutions. Then, based on surveys identify the main reasons of choosing sourees of funding, comparing the strength of their impact.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Alińska: Działalność inwestycyjna jednostek samorządowych i źródła jej finansowania. "Ekonomia" kwartalnik Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, nr 10/2003, s. 92.
  2. J. Gliniecka: Zasady polskiego prawa dochodów samorządu terytorialnego. Oficyna Wydawnicza BR ANTA, Bydgoszcz 2001.
  3. M. Jastrzębska: Polityka wydatkowa jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie miast na prawach powiatów. "Finanse Komunalne" 2004, nr 1, s. 19-20.
  4. D. Korenik: Usługi finansowe dla gmin. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Wrocław 2005.
  5. R. Mikołajczak: Obsługa bankowa bieżącej działalności samorządu terytorialnego. W: Usługi bankowe dla samorządu terytorialnego. Red. E. Denek. Biblioteka Menadżera i Bankowca. Warszawa 2000, s. 89.
  6. P. Lasak: Obligacje przychodowe - mato popularne papiery wartościowe. "Finanse Komunalne" 2006, nr 7-8, s. 56.
  7. M. Maciejasz-Świątkiewicz: Kredyt bankowy oraz operacje nabywania i zbywania wierzytelności samorządowych. W: Perspektywy współpracy banku z samorządem terytorialnym w Polsce. Red. D. Korenik. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 121.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu