BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poniatowicz Marzanna (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Pozycja województw samorządowych w systemie finansowym jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 37, s. 205-213, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka : Finanse publiczne II
Słowa kluczowe
Finanse samorządu terytorialnego, Dochody województwa, Województwo
Local government finance, Voivodeship revenue, Voivodship
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest analiza sytuacji finansowej województw samorządowych w Polsce, zwłaszcza w kontekście, że sytuacja ta przekłada się na realną pozycję województwa samorządowego jako podmiotu polityki intraregionalnej. W aspekcie jakości owej polityki niezbędne staje się wzmocnienie podstaw majątkowych i finansowych władzy regionalnej1. Ówczesna władza wydaje się dostrzegać ten problem, aczkolwiek dość połowicznie. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji trwają wprawdzie prace nad projektami legislacyjnymi dotyczącymi zmian w zakresie zwiększenia kompetencji samorządów wojewódzkich, między innymi w drodze ograniczenia kompetencji wojewodów, ale to niestety zdecydowanie za mało. Niezbędne są równoległe zmiany w zakresie obowiązujących ustaw finansowych (np. ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego czy też ustawie o finansach publicznych).(fragment tekstu)

The present formuła for regional self-government in Poland has become outdated in a certain sense, principally in the context of the new ąuality of European Union structural policy for the years 2007-2013. The record inflow of EU assistance to our country which is planned for that period, to a sum of approximately 67 billion euro. requires regional authorities to become strengthened in terms of both competences and finances. The elected provincial authorities have insufficient revenue potential and too narrow a scope of financial autonomy. The dominant part of their revenue comes from their shares in national taxes (personal and corporate income tax), and hence is exceptionally sensitive to changes in the economic situation. In conditions of deepening economic crisis, this may signify a dramatic deterioration in the provinces' financial situation, and in conseąuence a weakening of their position as creators of regional policy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. P. Swianiewicz: Najbogatsze samorządy. "Wspólnota" 2008, nr 29/879.
  2. E. Kornbereger-Sokołowska: Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wyd. Liber, Warszawa 2001.
  3. L. Patrzałek: Finanse samorządu województwa w systemie finansów publicznych w Polsce. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
  4. K. Ostrowska, Mazowsze wyemituje pierwsze euroobligacje, w "Rzeczpospolita" z dnia 3 grudnia 2008 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu