BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szewczuk Adam (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Strategie gospodarowania środkami publicznymi w jednostkach samorządu terytorialnego na tle ujawniających się zjawisk kryzysowych
Financial Strategies of Self - Government Ent1ties in Crisis Conditions
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 37, s. 232-243, tab.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka : Finanse publiczne II
Słowa kluczowe
Środki publiczne, Samorząd terytorialny, Kryzys gospodarczy
Public funds, Local government, Economic crisis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowane tylko niektóre wyróżniki charakteryzujące poszczególne rodzaje zachowania gmin oraz ich strategie gospodarowania środkami publicznymi, ukazują złożoność zagadnień składających się w sumie na "zbiory realnych przedsięwzięć wobec ujawniających się symptomów kryzysu gospodarczego i finansowego". Obligują one do stosownych działań i reakcji ze strony władz rządowych, samorządowych i wspólnot lokalnych". Główne wyzwanie sprowadza się m.in. do dokonania niezbędnych korekt w realizowanych aktualnie strategiach działania przez poszczególne JST oraz wyboru skutecznych instrumentów ukierunkowujących wszystkie przedsięwzięcia w obszarze gospodarki finansowej tak, aby one w możliwie maksymalnym stopniu neutralizowały negatywne skutki kryzysu gospodarczego i finansowego. Tylko na takie działania czekają wspólnoty lokalne.(fragment tekstu)

The management of financial public sources is a very sophisticated process. It depends on the internal and external factors. The global crisis has a great impact on the state and self-government entities. The self-government units react in different ways against the crisis especially by creating different strategies based on: status quo, temporary obstacles and giving up, keeping slow development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Szewczuk, M. Zioło: Zarys ekonomiki sektora publicznego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 2. M. Kosek-Wojnar, K. Surówka: Podstawy finansów samorządu terytorialnego. PWN, Warszawa 2007.
 3. M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj: Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy. PWN, Warszawa 2006.
 4. Gospodarka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego. Red. W. Miemiec. Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław 2006.
 5. E. Ruśkowski: Finanse lokalne w dobie akcesji. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004.
 6. G. KoJodko: Wędrujący świat. Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.
 7. S. Flejterski, P. Wahl: Ekonomia globalna. Synteza. Difin, Warszawa 2003.
 8. B. Filipiak-Dylewska, A. Szewczuk: Zarządzanie strategiczne. Narzędzia, scenariusze, procesy. FnUS, Szczecin 2000.
 9. Zarządzanie w kryzysie. Koncepcje, badania, propozycje. Red. B. Wawrzyniak. PWE, Warszawa 1984.
 10. Procesy upadłościowe i naprawcze w polskiej gospodarce. Red. I. Dziedziczak. Rozprawy i Studia nr 526, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 11. M. Wiewióra: Zjawisko kryzysu finansowego jednostki samorządu terytorialnego i jego implikacje dla państwa. "Samorząd Terytorialny" 2009, nr 3, s. 20-21.
 12. M. Kogut-Jaworska: Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego. CeDeWu, Warszawa 2008.
 13. Procesy upadłościowe i naprawcze w polskiej gospodarce. Red. I. Dziedziczak. Rozprawy i Studia nr 526, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004, s. 24-45.
 14. B. Filipiak: Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego. PWE, Warszawa.
 15. M. Dylewski: Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym. Uwarunkowania, procedury, modele. Difin, Warszawa 2007.
 16. P. Swianiewicz: Finanse lokalne - teoria i praktyka. Municipium, Warszawa 2004.
 17. S. Owsiak: Polityka finansowa państwa w warunkach kryzysu gospodarczego z perspektywy samorządu terytorialnego w Polsce. Zeszyty Naukowe nr 526, V Forum Samorządowe, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009, s. 7-25.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu