BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kostov Ivo (University of Economics in Varna, Bulgaria), Palicki Sławomir (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Rącka Izabela (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu)
Tytuł
Comparision of Bulgarian and Polish residential markets on the examples of Varna, Poznan and Kalisz
Porównanie bułgarskiego i polskiego rynku nieruchomości mieszkaniowych na przykładach Warny, Poznania i Kalisza
Źródło
Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, 2014, nr 3, s. 5-14, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rynek mieszkaniowy, Nieruchomości mieszkaniowe, Mieszkania, Rynek nieruchomości
Housing market, Real estate housing, Dwellings, Real estate market
Uwagi
streszcz.
Kraj/Region
Poznań, Kalisz, Warna
Poznan, Kalisz, Varna
Abstrakt
W niniejszej publikacji przedstawiono analizę porównawczą rynku nieruchomości mieszkaniowych trzech dużych miast - Warny w Bułgarii oraz Poznania i Kalisza w Polsce. Oba kraje należą do byłego bloku socjalistycznego, gdzie współczesna historia wolnego rynku nieruchomości jest dość krótka i burzliwa. Autorzy postawili sobie za cel ukazanie specyfiki Warny na tle dwóch największych ośrodków miejskich województwa wielkopolskiego. Oczywiście artykuł stanowi także próbę scharakteryzowania rynku nieruchomości mieszkaniowych w zagranicznym mieście, które nieformalnie nosi miano stolicy bułgarskiego wybrzeża Morza Czarnego. Celem badań jest określenie skali zróżnicowania lub podobieństwa w funkcjonowaniu miejskich (aglomeracyjnych) rynków mieszkaniowych w latach 2011-2014. Dane przedstawione w artykule pochodzą głównie z publicznych instytucji w Bułgarii i Polsce. (abstrakt oryginalny)

This publication provides a comparative analysis of residential real estate market of three cities - Varna in Bulgaria, Poznan, and Kalisz in Poland. Both countries belong to the former socialist block, where modern history of free real estate market is quite short and stormy. The authors set themselves the goal of showing the specificity of Varna on the background of the two largest urban centers of the Greater Poland Region. Of course, this is an attempt to show the specifics and certain differences of foreign real estate market of the city that has the informal title of capital of the Bulgarian Black Sea coast. The aim of the research is to verify the scale of diversity or similarity in the functioning of urban (agglomeration) housing market in 2011-2014. The data presented in the article comes mostly from the resources of public institutions of Bulgaria and Poland. (fragment of text)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Clapham D., Hegedüs J., Kintrea K., Tosics I., Kay H., Housing Privatization in Eastern Europe, Greenwood Press, Westport-London, 1996.
  2. Gawron H., 2012, Ewolucja funkcji mieszkania i preferencji klientów na rynku mieszkaniowym, [w:] Trojanek M., Strączkowski Ł., Z Prac Katedry Inwestycji i Nieruchomości. Aktualne problemy rynku nieruchomości w Polsce, Zeszyt Naukowy Nr 231, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 8-10, 12-18.
  3. Instytut Gospodarki Nieruchomościami, Analiza rynku nieruchomości miasta Kalisz 2013r., http://www.ign.org.pl/files/content/282/Analiza_rynku_nieruchomosci_miasta_Kalisz_2013.pdf [03.03.2014]
  4. Kaczmarczyk S., 2011, Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, wyd. 4 zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne , Warszawa , s. 200-201.
  5. Костов И., Развитие на дейността по оценяване на недвижими имоти в България, издателство Дайрект Сървисиз, гр. София, 2013.
  6. Narodowy Bank Polski, Baza cen nieruchomości mieszkaniowych (II kw. 2006-II kw. 2014), http://nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/rynek_nieruchomosci/index2.html [28.08.2014].
  7. Palicki S., Rącka I., Ceny poznańskich i kaliskich nieruchomości lokalowych w percepcji studentów. Wybrane wyniki badań znajomości rynku i preferencji potencjalnych nabywców, Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego (Nr 1-2/(39-40), marzec 2014).
  8. Rącka I., 2013, Sales of Residential Properties Illustrated with the City of Kalisz [w:] The Journal Of International Studies, Vol. 6, No 2, 2013, pp. 132-144.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-1829
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu