BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hendrykowski Marek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Teleologia autorstwa
Teleology of Authorship
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2015, nr 2, s. 27-34
Słowa kluczowe
Prawo autorskie, Media, Produkcja filmowa
Copyright law, Media, Film production
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zacznijmy od podstawowego pytania: Po co stanowi się i po co istnieje prawo autorskie? Sam problem autorstwa nie jest niczym nowym w dziejach kultury śródziemnomorskiej, ale wydzielenie i skodyfikowanie tej sfery jurysdykcji dokonało się w kulturze ludzkiej ledwie paręset lat temu. Stosunkowo niedawno, jeśli zważyć, iż proceder kradzieży cudzej własności intelektualnej w swych spektakularnych niekiedy przejawach sięga zamierzchłej historii.(fragment tekstu)

Authorship is not an unknown concept in the history of the Mediterranean culture. As a matter of fact the phenomenon of authorship has been present since the ancient times and is much older than its protection. An interdisciplinary dialogue about protection and codification of copyright law began some five hundred years ago and led to an effective sustainable development in the entire Mediterranean area, playing in modern times a role of the cultural heritage. What is authorship today? Is it still a valid category? Who owns the movie rights? The essay introduces discussions on issues that are bound to engage readers attention (e.g. author's definition, copyright owner, media production, art of moving image, team working, collective creation, attribution, etc.) and provide a stimulating new way into exploring key concepts of copyright law in film and new media.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Auden, W.H. (1968), Poeta i społeczeństwo, przeł. A. Bartling, Twórczość 24(8).
 2. Barthes, R. (2006), Śmierć autora, przeł. M.P. Markowski, w: Teoria literatury XX wieku - Antologia, red. nauk. A. Burzyńska, M.P. Markowski, Kraków.
 3. Barthes, R., (1968), La mort de l'auteur, "Manteia" 5(4e trimestre).
 4. Błeszyński, J. (2010), Twórczość jako przesłanka ochrony w polskim prawie autorskim w świetle doktryny i orzecznictwa, w: Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, Warszawa.
 5. Caughie, J. (ed.), (1981), Theories of Authorship. A Reader, London-Boston-Henley.
 6. Fukuyama, F. (1992), The End of History and the Last Man, London 1992.
 7. Fukuyama, F. (1996), Koniec historii, przeł. T. Bieroń, M. Wichrowski, Poznań 1996.
 8. Fukuyama, F., (1989), The End of History?, National Interest 16, Summer.
 9. Hendrykowski, M. (1988), Autor jako problem poetyki filmu, Poznań.
 10. Highsmith, C. M., Landphair, T. (1994), The Library of Congress. America's Memory, Golden, Colorado 1994.
 11. Kumaniecki, K. (1930), De consiliis personarum apud Euripidem agentium, Archiwum Filologicznego UJ, Kraków.
 12. Kumaniecki, K. (1983), Słownik łacińsko-polski, Warszawa.
 13. Lees, D., Berkowitz, S. (1981), The Movie Business. A Primer, New York.
 14. Machała, W. (2012), Utwór. Przedmiot prawa autorskiego, Warszawa.
 15. Michalski, B. (2002), Metafizycy polskiej filozofii: Ingarden, Witkacy, Leszczyński. Spór o istnienie realności, Warszawa.
 16. Miłosz, C. (1980), Traktat poetycki, cz. II: Stolica, w: idem, Wiersze wybrane, Warszawa.
 17. Sokołowska, D. (2013), Prawo twórcy do wynagrodzenia w prawie autorskim, Poznań.
 18. Wysocka, E. (2013), Wirtualne ciało sztuki. Ochrona i udostępnianie dzieł audiowizualnych, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.2.2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu