BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smolaga Lech (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Tytuł
O nowy paradygmat rozwoju społeczno-ekonomicznego. Z czego wynikają bieda oraz bogactwo narodów?
About New Paradigm of Social Development and economic. Why some of Nations Are Rich and Some So Pour
Źródło
Zarządzanie. Teoria i Praktyka / Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, 2014, nr 1 (9), s. 27-37, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój społeczno-gospodarczy, Ubóstwo, Wykluczenie społeczne, Bezrobocie, Kryzys finansowy
Social economic development, Poverty, Social exclusion, Unemployment, Financial crisis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Obecnie okazuje się, że nawet atuty rozwojowe krajów rozwijających się, jak wielkie bogactwa mineralne, w tym ropa naftowa mogą stać się ich przekleństwem. Społeczeństwa z ważnymi bogactwami naturalnymi są szczególnie kontrolowane i wykorzystywane przez międzynarodowy kapitał, co prowadzi do swoistego, neokolonialnego, a może raczej "zglobalizowanego" zniewolenia. Tak naprawdę, mimo pozorów demokracji, tymi krajami rządzą międzynarodowe korporacje za pośrednictwem skorumpowanych urzędników będących na ich usługach i ślepo podporządkowanych polityce obcych rządów. Obce siły głoszące wolność i bezinteresowną pomoc wcale nie są zainteresowane prawdziwym rozwojem i samodzielnością ekonomiczną tych krajów. Mamy współcześnie liczne przykłady takiej polityki, między innymi na Bliskim Wschodzie, niektórych krajach Afryki, Ameryki Łacińskiej i Wschodniej Europy. O wiele ważniejszą z punktu widzenia kontekstu globalnego jest odpowiedź na pytania natury ogólnoekonomicznej: Co hamuje obecnie rozwój gospodarczy? Co należałoby zrobić, aby zmienić obecny stan rzeczy? Odpowiedź na nie jest trudna bowiem przyczyny współczesnego ubóstwa mają charakter nie tyle ekonomiczny, co społeczny. Poznanie tych przyczyn to tylko początek niesłychanie trudnej drogi zmian w systemie makrospołecznym. To nie jest tak, że jeżeli wyeliminujemy jakieś przyczyny zła to sama tego świadomość, sprawi, iż rzeczywistość ekonomiczno- społeczna naprawi się sama! Rzecz dotyczy bowiem przemodelowania idei, doktryn, systemu wartości, które są bytami społecznymi wyjątkowo konserwatywnymi. Przykładowo, jedną z takich idei - mitów głęboko zakorzenionych w kulturze zachodniej jest wiara w omnipotencję wolnego rynku. Wiara ta jest nie tylko bezpodstawna, ale stanowi ona również jedną z przyczyn ubóstwa. W jej wyniku powstała modna doktryna określająca wolny rynek jako nieomal samoistny cel gospodarowania.(fragment tekstu)

In the hereby article, it call attention that notions development, poverty and wealth are very discussion. By that reason it belongs to return to discussion over axiological problems of economic development. Why modern economic development perform attempt of explanation be uneven and that is this reason, that it is in last years so little? Most important factors limiting development and it social evoking problem economically unsuitable national income distribution, bad organization of economic process, bad financial systems, and financial illusions. Phenomenon, which is state challenge XXI century is automation of economy. Author suggests taking of operation, prevent creation of sphere of social exclusion (elimination) which may. That reinforcement of role of state will perform it essential and strong application, think over economic policy. Significant abbreviation of (reduction of) active time is one of such operation (week work and pensionable age) and creation by indirect employer (state) new work-place in science, education, culture and services for population widely comprehended favor . Liberal ideology and interaction of big capital is significant limitation of capability of application of this policy.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alderman L., Bezrobotni Europejczycy wciąż nie widza światełka w tunelu, Interia Bizness, New York 2014.
 2. Arystoteles, Polityka, ks. I, rozdz. 8-23, 1260 a.
 3. Kołodko G., Świat na wyciągnięcie myśli, Prószyński i S-ka, Warszawa 2010, s. 52.
 4. Landers David S., Bogactwo i nędza narodów, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2010.
 5. Mises von L., Ludzkie działanie, Warszawa 2007, s. 188.
 6. Rifkin J., Koniec pracy: schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2003.
 7. Smolaga L., Automatyzacja - wyzwanie organizacyjne XXI w., Zeszyty naukowe 19/2005, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie, Warszawa 2005.
 8. Smolaga L., Bezpieczeństwo ekonomiczne jako determinanta wolności jednostki i społeczeństwa, (w druku).
 9. Smolaga L., Deregulacja a mechanizmy rynku finansowego i kryzys roku 2008. Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny Nr 18/2008, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, Warszawa 2009.
 10. Smolaga L., Wybrane problemy pomiaru efektów gospodarowania w skali makro. Nauka Gospodarka Społeczeństwo, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie nr 2(3) rok 2011, s 149-185.
 11. Stiglitz Joseph E, Sen Amartya, Fitoussi Jean - Paul, Raport Komisji ds. Wydajności Ekonomicznej i Postępu Społecznego Wydawnictwo, PTE, Warszawa 2013.
 12. Interneta. Raport czerwonego krzyża, [w:] W Europie jest coraz gorzej: Wiadomości Swiat 11.X.2013. .
 13. Internetb. Ziemia niskiej jakości drożeje najszybciej. 26.X.2013, .
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-1586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu