BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gruchelski Marek (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Tytuł
Szanse wykorzystania dla potrzeb Polski doświadczeń z procesu industrializacji południowo-koreańskiej gospodarki
About New Paradigm of Opportunities to Use South Korean Experience in Industrialization of the Economy for Polish Needs
Źródło
Zarządzanie. Teoria i Praktyka / Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, 2014, nr 1 (9), s. 39-43, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Reformy gospodarcze, Rozwój gospodarczy państwa, Uwarunkowania rozwoju przemysłu, Polityka przemysłowa
Economic reforms, Economic development of the country, Conditions for development of industry, Industrial policy
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska, Korea Południowa
Poland, South Korea
Abstrakt
Mimo że zasady, na których oparto reformę rozwoju gospodarki południowo-koreańskiej dotyczą zjawisk z przed 60 lat trudno nie zgodzić się z autorką referatu, że nie można zrozumieć dzisiejszej sytuacji w Południowej Korei bez cofnięcia się do tamtego okresu. Należy podkreślić, że analiza wyników gospodarczych Korei Południowej może być ważnym przyczynkiem przy przygotowywaniu strategii rozwoju polskiej gospodarki. Tym bardziej, że Polska w 1960 r. miała PKB wyższy od Korei Południowej. Gospodarka południowo-koreańska jest przykładem kraju, który z bardzo niskiego poziomu gospodarczego i poważnych zniszczeń wojennych w latach pięćdziesiątych jest dzisiaj krajem wysoko rozwiniętym, 7 światowym eksporterem samochodów, statków, elektrowni atomowych. Na początku lat sześćdziesiątych poziom PKB w Korei Południowej był na poziomie 80 $ na 1 mieszkańca. Po wojnie w Korei Południowej w latach 1950-1953 ½ bazy przemysłowej i ¾ linii kolejowych zostało zniszczonych. W dniu dzisiejszym PKB na jednego mieszkańca w Korei Południowej wynosi 23 000 $ (natomiast PKB na 1 mieszkańca mierzony parytetem siły nabywczej przekracza 32 000 $). Zmianom w poziomie PKB na jednego mieszkańca towarzyszyły poważne zmiany w strukturze gospodarki oraz podniesieniu jakości wytwarzanych dóbr i usług. W 1960 r. udział rolnictwa w tworzeniu PKB wynosił 39,9%, przemysłu 18,8% natomiast usług 41,5%. W 2013 roku ww. wskaźniki wynosiły odpowiednio: 2,6%, 39,2% i 58,2%. Wyniki osiągnięte przez Koreę Południową były w istotnym stopniu uzyskane w rezultacie zmian w systemie organizacji gospodarki jak również zastosowanym metodom prowadzenia polityki gospodarczej.(fragment tekstu)

The article discusses the opportunities offered by use of the experience which have arisen in the process of industrialization of the South Korean economy. The conducted article analysis shows that all of the four major sources of economic success of South Korea such as: a) against the advice of IMF experts systematic implementation of technical progress by forcing industrialization of South Korean economy - moving from agriculture to light industry followed by heavy, chemical and automotive industry, ship building, advanced electronic technology, information technology or construction and export of nuclear power plants in spite of current difficulties proved to be very effective in the long run,- supporting the local private sector with extensive use of so-called cross-industry conglomerates so called chaebol; b) compliance with the principle that economic changes should be accompanied by educational policy focused on building human capital adjusted for the later stages of development; c) constant political will to subordinate economic policy to development of the state, are after suitable adaptation, to be used in the development and implementation of a long-term strategy for the development of the Polish economy.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gruchelski M., Pobudzanie popytu na produkcję wytworzoną w Polsce w warunkach wysokiego zadłużenia gospodarki, [w:] Zarządzanie zmianami, Zeszyty Naukowe nr. 4, Warszawa 2013, s. 49-50.
  2. Gruchelski M., Jak wyjść z impasu, 2014, s. 5.
  3. Kędzierski M., Industrializacja Korei Południowej - co Polska może wykorzystać, s. 7.
  4. Kinghtley M., Cztery przyczyny sukcesu rozwojowego Korei Południowej, Warszawa 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-1586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu