BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzywacz Jacek, Jabłońska Anna
Tytuł
Tradycyjne i alternatywne możliwości finansowania małych i średnich przedsiębiorstw
Traditional and Alternative Financing Options for Small and Medium-Sized Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 2013, t. 17, s. 22-40, rys., tab., wykr., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Wybrane problemy funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Finansowanie small businessu, Źródła finansowania
Small business, Small business financing, Source of financing
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wszystkie przedsiębiorstwa, bez względu na swoją wielkość, miejsce czy zakres działalności potrzebują źródeł finansowania. Finansowanie przybiera różne formy i rozmiary, zależnie od potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa finansowanego oraz przyjętej przez nie strategii finansowania. O potrzebach i najodpowiedniejszych do zaspokajania owych potrzeb formach finansowania decydują liczne czynniki, takie jak: wyniki finansowe przedsiębiorstwa, bieżący koszt kapitału, poziom kontroli akcjonariuszy oraz ich stosunek do podejmowania ryzyka, jakość kadry menedżerskiej, perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa, jego pozycja i ryzyko rynkowe, cechy specyficzne branży, a także faza rozwoju, w której znajduje się przedsiębiorstwo, czy rodzaj systemu finansowego, w jakim działa. Począwszy od czasu gwałtownego wzrostu zainteresowania całym sektorem małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)1 w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, na łamach prasy oraz licznych publikacjach naukowych, prowadzona jest dyskusja na temat czynników sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości oraz w konsekwencji, zwiększeniu tempa wzrostu gospodarczego, najczęściej mierzonego poziomem dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB). (fragment tekstu)

Small and medium-sized enterprises in the Polish economy play a significant role both in terms of the number of active entities, the share in GDP, number of employees and participation in the creation of economic growth. However, the results of study in this sector indicate the number of barriers to their development, in particular in the problem of payment gridlock, existing for many years. All companies need funding, regardless of their size, location or scope of activities. Funding comes in many shapes and sizes, depending on the needs and capabilities of the funded company and the approved funding strategy. Committed capital is a necessary mechanism for the operation of any enterprise, because without it its development is not possible. In the subject literature there are many divisions of potential sources of companies financing, based on various criteria, among which the following are worth mentioning: the ownership of capital, the source of capital, time of having certain capital at one's disposal, and funding target. The criterion source of capital distinguishes the equity capital and third party capital. Every company has assets (current assets and fixed assets) necessary to conduct operations. To finance the necessary assets, the company must obtain adequate capital. By capital we mean funds (financial resources) assigned to the company by its owners. In most companies equity is the main source of funding. Third party capital, however, is made available to the company for a specified period, after which it should be returned. In the current era the enterprises have at their disposal a number of possibilities for financing their business. Traditionally, the forms of financing include: issue of shares, bonds or commercial papers, leasing, factoring, franchising, trade credit (merchant's) bank loans and cash loans, as well as forms such as private equity or venture capital. The choice the enterprise has is very wide. Of course, not all forms of funding are appropriate for each company. The selection of sources of funding should take into account a number of factors that define which methods of raising capital are at the moment most appropriate for the company and blend together so as to form the most favorable capital structure. The use of appropriate tools and solutions allows operators to reduce the risk, thus affecting the achievement of its goals of maximizing the value and growth of the enterprise. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wyd. naukowe PWN Warszawa 2001.
  2. Enz T., Ravara C., Mezzanine Finance - A Hybrid Instrument with a Future, Economic Briefing no. 42, Credit Suisse, Zurich, 2006.
  3. Grzywacz J., Faktoring, Difin, Warszawa 2001.
  4. Grzywacz J., Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2012.
  5. Ickiewicz J., Pozyskanie, koszt i struktura kapitału w przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2004.
  6. NBP, Raport o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2012 r.
  7. Panfil M., Fundusze Private equity. Wpływ na wartość spółki, Difin, Warszawa 2005
  8. Skowronek-Mielczanek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.
  9. Sobańska K., Sieradzan P., Inwestycje private equity/venture Capital, Wydawnictwo Key Test, Warszawa 2004.
  10. Stecki L., Franchising. Wydawnictwo Dom Organizator TONiK, Toruń 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-888X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu