BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skowronek-Mielczarek Anna
Tytuł
Wpływ czynników regionalnych na funkcjonowanie małych przedsiębiorstw
Influence of Regional Factors on Functioning of Small-Sized Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 2013, t. 17, s. 41-53, tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Wybrane problemy funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Atrakcyjność inwestycyjna, Region
Small business, Investing attractiveness, Region
Uwagi
summ.
Abstrakt
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) stanowią ponad 99% podmiotów gospodarczych aktywnie funkcjonujących w polskiej gospodarce. Pracujący w tym sektorze to około 70% ogółu pracujących Polaków. Z tego chociażby względu sytuacja sektora MSP w sposób decydujący wpływa zarówno na tempo wzrostu całej gospodarki, jak i poszczególnych regionów. Stanowią one bowiem stymulator rozwoju procesów gospodarczych, a ich imponująca liczba oraz potencjał ekonomiczny warunkują również poziom konkurencyjności i innowacyjności regionów. Z kolei warunki zewnętrzne, w jakich działają przedsiębiorstwa również wpływają na ich możliwości, jak i bariery rozwojowe. Znajomość tych zewnętrznych uwarunkowań związanych z danym otoczeniem, może przyczyniać się do wzmacniania konkurencyjności przedsiębiorstw, również w kontekście regionalnym. Z tego też względu w artykule skoncentrowano uwagę na wskazaniu regionalnych uwarunkowań działalności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. (fragment tekstu)

The economic situation and the developmental micro potential, of small and medium enterprises in the deciding way influences both to the rate of growth of the total economy, as well as individual regions. On the other hand, it is also a situation in regions, dynamics of changes of factors describing the economy of the given region more and more strongly influence activity of business entities. From it the account in the article was also concentrated attention on indicating regional conditioning of the development of enterprises. Because they have peculiar character. Enterprises are dependent on them, but also on a lot can be received from this conditioning. And so regional conditioning is grouping factors, of which proper combination of perhaps deciding to contribute to the forming of prospects of the development of enterprises, as well as raising the level of their competitiveness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. "Małe i średnie przedsiębiorstwa w świetle Strategii Lizbońskiej", redakcja naukowa M. Strużycki, Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa 2008
  2. Bławat F., "Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw", SPG, Gdańsk 2004
  3. Godziszewski B., Haffer M., Stankiewicz M., Sudoł S., "Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka zarządzania", PWE, Warszawa 2011
  4. G. Gierszewska, M. Romanowska, "Analiza strategiczna przedsiębiorstwa", PWE, Warszawa 2009
  5. "Podstawy zarządzania", redakcja naukowa M. Strużycki, Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa 2008
  6. "Małe i średnie przedsiębiorstw w gospodarce regionu" redakcja naukowa M. Strużycki, Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa 2008
  7. "Przedsiębiorstwo, region, rozwój", redakcja naukowa M. Strużycki, Difin, Warszawa 2011
  8. "Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2011
  9. M. Romanowska "Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie", PWE, Warszawa 2009
  10. "Zarządzanie małą i średnią firmą", redakcja naukowa M. Matejun, Difin, Warszawa 2012
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-888X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu