BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leszczyński Zdzisław (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Tytuł
Zmiany płynności finansowej polskich przedsiębiorstw w latach 2003-2012
Changes of the Financial Liquidity of Polish Enterprises in Years 2003-2012
Źródło
Zarządzanie. Teoria i Praktyka / Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, 2014, nr 1 (9), s. 45-50, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Płynność finansowa grup kapitałowych, Kapitał obrotowy, Strategia finansowa przedsiębiorstwa
Financial analysis of enterprise, Enterprises financial liquidity, Financial liquidity of capital groups, Working capital, Company's financial strategy
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Celem referatu jest ocena zmian płynności polskich przedsiębiorstw w przekroju wielkościowym (wg liczby zatrudnionych) w latach 2003-2012. Przyczyną tych zmian, są przekształcenia struktury majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstw co znajduje swoje odzwierciedlenie w kierunkach strategii finansowych. Podstawowym źródłem informacji do tej oceny są dostępne publikacje GUS, w których wyróżniono grupy przedsiębiorstw małych, średnich i dużych. Dane o przedsiębiorstwach zbierane są w różnych badaniach statystycznych obejmujących odmienne grupy podmiotów, wybierane wg określonych kryteriów, a wyniki tych badań publikowane są przez GUS w różnych materiałach (tu wykorzystano: Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych, 2003-2012). Jedynie część wyników tych badań ujmowana jest w przekroju grup wielkościowych przedsiębiorstw, stąd też wynikają ograniczone możliwości porównań tak międzygrupowych jak i sektorowych. Ograniczony zbiór dostępnych informacji sprawozdawczych pozwala głównie na ocenę płynności przez pryzmat klasycznych wskaźników i wielkości liczonych na podstawie danych bilansowych, i do takich ograniczono się w tym artykule.(fragment tekstu)

The financial liquidity is the main determinant of the activity and development of enterprises. Paper describes the changes of the financial liquidity of Polish enterprises in years 2003-2012. Special attention was brought to the strategies applied by enterprises in terms of the fluidity and directions of their changes.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych. (2003 do 2012). GUS.
  2. Kusak A., Płynność finansowa. Analiza i sterowanie. WN Wydziału Zarządzania UW. Warszawa 2006.
  3. Narkiewicz J., Struktura kapitałowo-majątkowa a płynność finansowa przedsiębiorstwa,[ w:] Ann. UMCS. 2003, Sect. H. vol. 37.
  4. Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z., Controlling, analiza i monitoring w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Difin, 2007), s. 245-246.
  5. Wędzki D. Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-1586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu