BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gnela Bogusława (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Uwagi o specyfice autorskich dóbr osobistych oraz koncepcji ich ochrony (na przykładzie prawa do autorstwa utworu)
Some remarks on the specific character of author's personal interests and the concept of their protection (on the example of the right to authorship )
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2015, nr 2, s. 35-45
Słowa kluczowe
Dobra osobiste, Prawo autorskie, Ochrona dóbr osobistych
Personal rights, Copyright law, Protection of personal goods
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest próba wykazania, że autorskie dobra osobiste, a nie autorskie prawa osobiste, o których mowa w art. 16 pr.aut.11, powinny być przedmiotem ochrony prawa autorskiego. Autorskie dobra osobiste jako związane ze statusem twórcy utworu nie są dobrami osobistymi w rozumieniu art. 23 k.c. Status twórcy nie jest bowiem atrybutem każdego człowieka. Podjęta zostanie także próba uzasadnienia stanowiska, że status twórcy, kwalifikowany przez autorstwo utworu, nie powinien być chroniony w ramach konstrukcji prawa podmiotowego, ponieważ to prawo może przysługiwać tylko podmiotowi prawa cywilnego, a w prawie autorskim ochronie podlega także status "twórcy zmarłego". To stanowisko opiera się także na argumencie, że autorstwo utworu jest efektem wolności tworzenia. (fragment tekstu)

The article advocates against the concept of protection of civil personal rights using an absolute subjective right and affirms the concept of so-called institutional protection of personal rights. It has been claimed, based on the 'right to authorship' example, that the right to authorship should constitute the main personal right protected by copyright law rather than be protected by subjective moral rights of the author. 'The right to authorship of the work' is not a subjective right, but it is (in fact) an intangible right to authorship, protected by copyright law.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barta, J., Markiewicz, R. (1986), Ochrona dóbr osobistych w zakresie twórczości naukowej i artystycznej, w: Dobra osobiste i ich ochrona w polskim prawie cywilnym, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź.
 2. Chaciński, J. (2004), Prawa podmiotowe a ochrona dóbr osobistych, Lublin.
 3. Czajkowska-Dąbrowska, M. (1987), Kilka uwag na temat praw podmiotowych osobistych, Państwo i Prawo 42(7).
 4. Gawlik, B. (1985), Ochrona dóbr osobistych. Sens i nonsens tzw. praw podmiotowych osobistych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 41: 123-141.
 5. Jankowska, M. (2011), Autor i prawo do autorstwa, Warszawa.
 6. Kordasiewicz, B. (1991), Jednostka wobec środków masowego przekazu, Wrocław-Warszawa-Kraków.
 7. Lijowska, M. (2001), Koncepcja ogólnego prawa osobistości w niemieckim i polskim prawie cywilnym, Kwartalnik Prawa Prywatnego 10(4).
 8. Mazurkiewicz, J. (2010), Non omnis moriar. Ochrona dóbr osobistych zmarłego w prawie polskim, Wrocław .
 9. Pazdan, M. (2007), w: System prawa prywatnego, t. 1: Prawo cywilne - część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa.
 10. Pyziak-Szafnicka, M. (2007), w: System prawa prywatnego, t. 1: Prawo cywilne - część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa.
 11. Radwański, Z. (2009), Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa.
 12. Radwański, Z., Olejniczak, A. (2014), Zobowiązania - część ogólna, Warszawa.
 13. Safjan, M. (2007), w: System prawa prywatnego, t. 1: Prawo cywilne - część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa.
 14. Szwaja, J. (2002), Prawa osobiste wynalazców w nowej ustawie - Prawo własności przemysłowej, w: Zagadnienia prawa własności intelektualnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, z. 80, Kraków: 225-237.
 15. Wojciechowska, A. (1994), Czy autorskie dobra osobiste są dobrami osobistymi prawa cywilnego?, Kwartalnik Prawa Prywatnego 3(3).
 16. Wojnicka E., Giesen, B., w: System prawa prywatnego, t. 13: Prawo autorskie, red. J. Barta, Warszawa 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.2.3
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu