BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalik Piotr
Tytuł
Sprzedaż bezpośrednia produktów żywnościowych w mieście Kowal
Direct Sales of Food Products in Kowal Town
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 2013, t. 17, s. 119-134, tab., bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Wybrane problemy funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej
Słowa kluczowe
Sprzedaż bezpośrednia, Handel targowiskowy, Produkty żywnościowe, Programy UE
Direct sales, Marketplace trade, Food products, EU programme
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Kowal
Kowal
Abstrakt
W pracy przedstawiono problemy dotyczące rozwoju sprzedaży bezpośredniej produktów żywnościowych w mieście Kowal. Scharakteryzowano proces inwestycyjny budowy placu wielofunkcyjnego, który służy jako targowisko miejskie. Ukazano rolę środków unijnych z Programu LEADER w realizacji inwestycji dotyczącej targowiska miejskiego. (fragment tekstu)

Direct sales of food products plays on increasingly important role in supplying consumers with fresh, healthy food. There is a need to create conditions for direct sales of food. This paper examines the problems of direct sales of food products in market place. Characterized the use of EU funds from the Program LEADER at the multipurpose square building in Kowal town. It also presents problems in the functioning of market place in Kowal town. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gospodarstwa Rodzinne podstawa europejskiego rolnictwa w odniesieniu do PROW 2007-2013, Wieś i Rolnictwo w mediach, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2011.
 2. Grzybowska-Brzezińska M., Marketingowe Aspekty jakości produktów spożywczych, "Marketing i rynek" 6/2008.
 3. Lokalna Strategia Rozwoju Nadwiślańskiego pogranicza mazowiecko-kujawskiego, Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM, Łąck 2011.
 4. Lotko K., Kwoczał R., Tworzenie i rozwój sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych w województwie opolskim, w: Gąsiorowski M.,(red.), O produktach tradycyjnych i regionalnych, Możliwości a polskie realia, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa 2005.
 5. Makarski S., Adaptacja gospodarki chłopskiej i jej otoczenia do warunków rynkowych, PAN IRWiR, Warszawa 1994, s. 88-89.
 6. Makarski S., Funkcjonowanie rynku rolno-żywnościowego, Wyd. UMCS, Lublin 1998.
 7. Marketing rolniczy (pr. zbiorowa), FAPA, Warszawa 1997.
 8. Mój rynek, "Biuletyn informacyjny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa", 8/2011.
 9. Mój Rynek, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2011.
 10. Pieniądze na "Mój rynek", "Biuletyn informacyjny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa", 3-4/2011.
 11. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2007.
 12. Projekt budowlany: Budowa parkingu dla Parku im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu wraz z utwardzeniem placu wielozadaniowego, Starostwo Powiatowe we Włocławku, Włocławek 2005.
 13. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, DZ. U. nr 64, poz. 427.
 14. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, Dz.U. Nr 5, Poz.38.
 15. Sałata B., Sprzedaż bezpośrednia z gospodarstw rolnych, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu, Radom 2011.
 16. Smid W., Leksykon menedżera, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 17. Thomas J.M., (red.), Podręcznik marketingu, PWN, Warszawa 1999.
 18. Uchwała nr IX/61/2011 Rady Miasta Kowal z dnia 20 września 2011r. W sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowiskowej, zasad poboru oraz terminów płatności tej opłaty, Urząd Miasta Kowal, kowal 2011.
 19. Vinaver K., Szklarek J., Komercjalizacja produktów lokalnych, w: Vinaver K., Jasiński J., Rzeczpospolita produktów regionalnych, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Stowarzyszenie Solidarność Francja Polska, "Agro-Smak" Polsko-Amerykański Projekt Rozwoju produktów Lokalnych, Fundacja Fundusz Współpracy, Międzynarodowe Centrum Badań nad Środowiskiem i Rozwojem, Białystok, Paryż 2004.
 20. Warzocha Z., Michalak J., Struktura artykułów spożywczych nabywanych przez gospodarstwa domowe, "Marketing i rynek" 10/2008.
 21. Wniosek o płatność 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa wsi", UM Kowal, Kowal 2010.
 22. Zarządzanie gospodarstwem rolnym lub małym i średnim przedsiębiorstwem na obszarach wiejskich, materiały szkoleniowe 88/03, (pr. zbiorowa) IUNG Puławy, Puławy 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-888X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu