BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzeszak Teresa (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Ocena uszczerbku doznanego wskutek przekroczenia granic umownego zezwolenia na reklamowe wykorzystanie wizerunku
Assessment of the damage suffered as a result of an infringement of the Agreed scope of the use of an image in advertising purposes
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2015, nr 2, s. 47-60
Słowa kluczowe
Prawo autorskie, Reklama, Sądownictwo
Copyright law, Advertising, Judicature
Uwagi
summ.
Abstrakt
W sprawie Gortat v. Sfinks zapadło przełomowe orzeczenie, które zmienić powinno sposób kwalifikacji przez sądy uszczerbku doznawanego przez uprawnionego do wizerunku, gdy wizerunek ten zostaje wykorzystany w celu reklamowym poza granicami umownego zezwolenia. To pierwszy przypadek zastosowania w polskim orzecznictwie, na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, roszczenia o wydanie bezprawnie uzyskanych korzyści (art. 405 k.c.) w przypadku naruszenia prawa osobistego, jakim jest prawo do wizerunku. Sąd uznał, że wzbogacić się można kosztem uprawnionego do dobra osobistego. Rozstrzygnięcie to jest zgodne z postulatami doktryny. (fragment tekstu)

This article presents the evolution of the Polish case law concerning protection of an image in the event of a breach of contract regarding the time and place of the use of an image. So far, courts in Poland have only awarded compensation for the personal injury. Recently, the Warsaw Court of Appeal (29.07.2014, VI ACa 1657/13) awarded damages in the amount corresponding to remuneration owed for an unconsented use (lucrum cessans) of an image. The most important statement of the Court concerns the qualification of this payable sum being due for an enrichment at the expense of the depleted. This means that the Court recognised a possibility of unjust enrichment at the expense of a person entitled to the right of an image being a subject of a personal right. The article deals with consequences of this recent judgment for the perception of this right as a personal right with economic value, but not as a property right. It is suggested that the right to use an image in advertising should be treated as a publicity right (property right).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Flisak, D. (2015), Komentarz do art. 81, w: Flisak, D. (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa: 1138-1155.
 2. Gawlik, B. (1999), Dobra osobiste. Zbiór orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Kraków.
 3. Grzeszak T., (2013), rozdz. 8 nb. 59, w: System prawa prywatnego, t. 13, red. J. Barta, wyd. 3, Warszawa.
 4. Grzeszak, T. (1998), Prawo autorskie w orzecznictwie (CD-ROM), Warszawa.
 5. Grzeszak, T. (2013), Wyłączne prawo do wykorzystania wizerunku do celów gospodarczych, czyli kilka wniosków z art. 14 ustawy o sporcie, w: Matlak, A., Stanisławska-Kloc S. (red.), Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, Warszawa: 333-358.
 6. Grzeszak, T., (2007), rozdz. 8 nb. 59, w: System prawa prywatnego, t. 13, red. J. Barta, wyd. 2, Warszawa.
 7. Grzybowski, S. (1957), Ochrona dóbr osobistych według przepisów ogólnych prawa cywilnego, Warszawa.
 8. Księżak, P. (2007) Bezpodstawne wzbogacenie. Komentarz, Warszawa.
 9. Księżak, P. (2014), Komentarz do art. 405 k.c., w: Osajda, K. (red.), Kodeks cywilny Komentarz, t. 2, Zobowiązania, Warszawa: 269-317.
 10. Machnikowski, P. (2012), Odpowiedzialność za majątkowe skutki naruszenia dobra osobistego w projekcie księgi pierwszej kodeksu cywilnego, w: Balcarczyk, J. (red.), Dobra osobiste w XXI wieku. Nowe wartości, zasady, technologie, Warszawa: 19-34.
 11. Mostowik, P. (2014), w: Olejniczak, A. (red.), System prawa prywatnego - część ogólna, t. 6, wyd. 2, Warszawa: 221-339.
 12. Ohanowicz, A. (1981), w: Radwański, Z. (red.), System prawa cywilnego, t. 3, cz. 1, Wrocław: 470-516.
 13. Peukert, A. (2008), Güterzuordnung als Rechtsprinzip, Tübingen.
 14. Promińska, U. (2014), Komentarz do art. 4310 k.c., w: Pyziak-Szafnicka M. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, wyd. 2, Warszawa.
 15. Schwab, D. (2013), § 812 BGB, w: Habersack, M. (Hrsg.), Münchner Kommentar zum BGB, t. 5, wyd. 6, München.
 16. Sieńczyło-Chlabicz, J. (2012), Odpowiedzialność za szkodę majątkową z tytułu komercyjnego wykorzystania wizerunku osób powszechnie znanych, w: Zoll, F. (red.), Rozprawy z prawa cywilnego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gawlikowi, Warszawa: 631-649.
 17. Targosz, T. (2009), Roszczenia służące ochronie dóbr osobistych, w: Barta, J., Markiewicz, R. (red.), Media a dobra osobiste, Warszawa: 284-357.
 18. Targosz, T., (2007), Commercialisation of Personality Rights - The Polish Perspective, w: Matlak, A. (red.), Recent Developments in IP Law, Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej 99: 25-66.
 19. Tylec, G. (2011), Glosa do wyroku SN z 16 grudnia 2009 r., I CSK 160/09, Orzecznictwo Sądów Powszechnych 7-8: 530-532.
 20. Zoll, F. (1946), Prawo cywilne w zarysie, Kraków.
 21. Żelechowski, Ł. (2013), Komentarz do art. 439 k.c., w: Osajda, K. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, Warszawa: 510-512.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.2.4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu