BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Giesen Beata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Własnościowy model prawa autorskiego - analiza koncepcji przyjętej w prawie polskim
The idea of (intellectual) property in copyright law - an analysis of the concept under Polish law
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2015, nr 2, s. 61-74
Słowa kluczowe
Prawo własności intelektualnej, Prawo autorskie, Historia prawa, Plagiat
Intellectual property law, Copyright law, Legal history, Plagiarism
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wyjaśniając istotę prawa autorskiego, wielu naukowców odwołuje się do modelu prawa własności. Powszechnie znane jest określenie "prawo własności intelektualnej". Takich odniesień do cywilnoprawnego pojęcia własności na obszarze prawa autorskiego jest znacznie więcej. Na przykład plagiat dzieła chronionego przepisami prawa autorskiego przyrównywany jest do "kradzieży cudzej rzeczy", a w przypadku dzieł współautorskich mówi się o prawie ukształtowanym na wzór współwłasności. Podejmując próbę wyjaśnienia charakteru czynności prawnych mających na celu dysponowanie uprawnieniami autorskim, niektórzy prawnicy przekonują, że umowa o ich przeniesienie jest, w zależności od jej postanowień, albo umową sprzedaży, albo darowizną. (fragment tekstu)

While explaining the idea of a copyright, many scholars refer to a property law model. The question is, however, whether such approach is really accurate. The idea of defining copyright law with reference to property law originated in the eighteenth century. The term 'property' was at that time very broadly interpreted. It covered a range of claims on assets, including a person, considered to be its own property. However, towards the end of the nineteenth century it became clear that there are structural differences between property and copyright. This led to a new category of rights, the 'immaterial goods.' This distinction was quite plausible and has remained such until today. Unlike property law, copyright is not a right in a thing but 'merely' a 'quasi right' in a thing. The difference between both rights is also confirmed by an economic analysis which shows that the exclusivity of copyright law does not necessarily follow from its subject, since the limitation of an access to a work is not an effect of its nature. Thus there need not necessarily have to be a rivalry for the work, since it can as such be reproduced in an unlimited number. This, in turn, leads to a conclusion that an inconsiderate adoption of the property pattern in the field of copyright is unfounded and may bring about undesirable consequences. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Auer, M. (2014), Der privatrechtliche Diskurs der Moderne, Tübingen.
 2. Barta, J., Markiewicz, R. (2010), Prawo autorskie, Warszawa.
 3. Canaris, C.-W. (1978), Die Verdinglichung obligatorischer Rechte, w: Festschrift für Werner Flume zum 70. Geburtstag, H.H. Jakobs (Hrsg.), Köln: 370-408.
 4. Czajkowska-Dąbrowska, M. (1981), Rozpowszechnianie utworów przez radio, Warszawa.
 5. Czajkowska-Dąbrowska, M. (2007), Własność czy własności (intelektualne), w: Kidyba A., R. Skubisz (red.), Współczesne problemy prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marii Poźniak-Niedzielskiej, Kraków: 45-63.
 6. Czajkowska-Dąbrowska, M. (2013), Pola eksploatacji utworów, czyli dezintegracji pojęcia, w: Matlak, A., Stanisławska-Kloc, S. (red), Spory o własność intelektualną, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, Warszawa: 165-185.
 7. Ferenc-Szydełko, E. (2000), Prawo autorskie na ziemiach polskich do 1926 roku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony własności Intelektualnej 75, Kraków.
 8. Giesen, B. (2013), Umowa licencyjna w prawie autorskim. Struktura i charakter prawny, Warszawa.
 9. Ignatowicz, J., Stefaniuk, K. (2006), Prawo rzeczowe, Warszawa.
 10. Kaser, M., Knütel, R. (2003), Römisches Privatrecht, München.
 11. Kohler, J. (1907), Urheberrecht an Schriftwerken und Verlagsrecht, Stuttgart.
 12. Leistner, M. (2011), "Immaterialgut" als Flucht aus dem Sachbegriff?, w: Leible, S., Lehmann, M., Zech, H. (red.), Unkörperliche Güter im Zivilrecht, Tübingen: 201-230.
 13. Markiewicza, R. (2013), "Mona Lisa" w świetle prawa autorskiego, Kwartalnik Prawa Patentowego, 5(18): 69-76.
 14. Mazurkiewicz, J. (2013), Kapitalizm tak! Wypaczenia nie! - czyli o rzekomo niewątpliwej ratio legis wygasania autorskich praw majątkowych, w: Oblicza Praw Cywilnego, Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Błeszyńskiemu, Warszawa: 277-308.
 15. Oertmann, P. (1892), Der Dinglichkeitsbegriff, Jehrings Jahrbücher 19: 370-408.
 16. Pyziak-Szafnicka, M. (2007), Prawo podmiotowe, w: System praw prywatnego, t. 1, red. M. Safjan, Warszawa: 671-829.
 17. Rothbard, M.N. (2013), Die Ethik der Freiheit, Sankt Augustin.
 18. Ślęzak, P. (2006), Pola eksploatacji utworów, Bydgoszcz-Katowice.
 19. Targosz, T., Włodarska-Dziurzyńska, K. (2010), Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe, Warszawa.
 20. Traple, E. (2013), Autorskie prawa majątkowe, w: System prawa prywatnego, t.13, red. J. Barta, Warszawa: 129-271.
 21. Willoweit, D. (1974), Dominium und Proprietas: Zur Entwicklung des Eigentumsbegriffs in der mittelalterlichen und neuzeitlichen Rechtswissenschaft, Historisches Jahrbuch 94: 131-156.
 22. Wojnicka, E. (2003), Autorskie prawa osobiste, w: System prawa prywatnego, t. 13, red. J. Barta, Warszawa: 203-293.
 23. Zoll, F. (1926), Polska ustawa o prawie autorskim i Konwencja Berneńska, Warszawa-Kraków-Lwów-Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.2.5
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu