BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak-Gruca Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Konieczne cechy utworu. Uwagi po 20 latach obowiązywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Essential elements of work as subject to cop yright protection . Some remarks 20 years after the adoption of the Act on Cop yright and Related Rights in Poland
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2015, nr 2, s. 91-103
Słowa kluczowe
Prawo autorskie, Sądownictwo, Medycyna
Copyright law, Judicature, Medicine
Uwagi
summ.
Abstrakt
Centralnym i najtrudniejszym problemem prawa autorskiego było i jest ustalanie istnienia koniecznych cech utworu. Pojęcie utworu odnosi się do dobra niematerialnego. Odrębnym przedmiotem prawa jest rzecz, w której to dobro zostało utrwalone. Utwór stanowi dobro niematerialne, tzn. takie, które może być przyporządkowane jednej osobie i stanowi przedmiot stosunków prawnych, ale w przeciwieństwie do "rzeczy" nie jest wyodrębnioną częścią przyrody, lecz określoną konstrukcją ludzkich myśli i wyobrażeń1. Warto pokreślić, że wytyczenie możliwie dokładnego obszaru ochrony dla prawa autorskiego jest kwestią zasadniczą, a sprecyzowanie kryteriów przedmiotu ochrony prawa autorskiego napotyka liczne trudności.(fragment tekstu)

This article focuses on the process of establishing and determining the essential elements of work as subject to copyright protection. This issue is considered as the most crucial challenge faced by the present day copyright law. When it comes to determining the creativity and individual character of a copyrightable work, an examination of judicial decisions and the theoretical analysis of the term 'work' only highlights the powerlessness of science and practice. The existing multitude of definitions of the object of copyright protection, especially relating to so called borderline cases, may be eliminated only after profound scientific research. The article emphasizes the potential benefits of expanding the research perspective by taking into account various fields of scientific study, including neuroaesthetics, and seeks to contribute to the discussion on the issue described above as well as to further research on the subject.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banasiuk, J. (2012), Współtwórczość i jej skutki w prawie autorskim, Warszawa.
 2. Barta, J., Markiewicz, R. (2013), Prawo autorskie, wyd. 3,Warszawa.
 3. Błeszyński, J. (1988), Prawo autorskie, Warszawa.
 4. Błeszyński, J. (2010), Twórczość jako przesłanka ochrony w polskim prawie autorskim w świetle doktryny i orzecznictwa, w: Gołaczyński, J., Machnikowski, P. (red.), Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, Warszawa: 27-40.
 5. Błeszyński, J., Staszków, M. (1983), Prawo autorskie i wynalazcze, Warszawa.
 6. Czajka, D. (2010), Przedmiot ochrony - utwór jako rezultat twórczości autora, Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych: 37-100.
 7. Ferenc-Szydełko, E. (red.), (2014), Ustawa o prawie autorskim. Komentarz, wyd. 2, Warszawa.
 8. Flisak D. (2013), Maxa Kummera teoria statystycznej jednorazowości -pozorne rozwiązanie problematycznej oceny indywidualności dzieła, w: Matlak, A., Stanisławska-Kloc, S. (red.), Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, Warszawa: 283-292.
 9. Flisak, D. (2008), Utwór multimedialny w prawie autorskim, Warszawa.
 10. Grzybowski, S., Kopff, A., Serda, J. (1973), Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa.
 11. Jasińska K. (2009), Glosa do wyroku SN z 27.2. 2009 r., LEX/el.
 12. Kasprzycki, D. (1999), Problematyka pojęcia utworu jako przedmiotu prawa autorskiego, aspekty psycho- i socjologiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 71: 5-20.
 13. Kawabata H., Zeki, S. (2004), Neural correlates of beauty, Journal of Neurophysiology 91(4): 1699-1705.
 14. Kępiński M., Nowicka, A. (1999), Glosa do uchwały NSA z 12.10.1998r., FPS 6/98, OSP 9: poz. 162.
 15. Kopff, A. (1961), Dzieło sztuk plastycznych i jego twórca w świetle przepisów prawa autorskiego, ZNUJ 36, Kraków.
 16. Landes W.M., Posner, R.A. (1989), An Economic Analysis of Copyright Law, Journal of Legal Studies 18: 325-341.
 17. Liebowitz, S.J., Is the Copyright Monopoly a Best-Selling Fiction?, [dostęp: 13.12.2014].
 18. Machała, W. (2012), Utwór. Przedmiot prawa autorskiego, Warszawa.
 19. Poźniak-Niedzielska, M. (2007), Przedmiot prawa autorskiego, w: System prawa prywatnego, t. 13: Prawo autorskie, red. J. Barta, wyd. 2, Warszawa: 7-89.
 20. Poźniak-Niedzielska, M. (red.), (2007), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu, Warszawa.
 21. Przybysz, P., Markiewicz, P. Neuroestetyka. Przegląd zagadnień i kierunków badań, [dostęp: 13.12.2014].
 22. Przybysz, P., Markiewicz, P., Neuroestetyczne aspekty komunikacji wizualnej i wyobraźni, [dostęp: 13.12.2014].
 23. Sarbiński, R.M. (2004), Utwór fotograficzny i jego twórca w prawie autorskim, Kraków.
 24. Sokołowska, D. (2010), "Omnis definitio periculosa", czyli kilka uwag o zmianie paradygmatu utworu, w: Kępiński, M. (red.), Zarys prawa własności intelektualnej, t. 1: Granice prawa autorskiego, Warszawa: 1-24.
 25. Stanisławska-Kloc, S. (2002), Ochrona baz danych, Warszawa.
 26. Traple, E. (1979), Dzieło zależne jako przedmiot prawa autorskiego, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.2.7
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu