BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chudak Mariusz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie)
Tytuł
Wspieranie rozwoju lokalnego poprzez marketing miasta (wybrane aspekty na przykładzie Leszna)
Supporting of the Local Development by Means the Municipal Marketing (Chosen Aspects on the Example of Leszno)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.1, s. 44-53, rys.
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Rozwój lokalny, Marketing miejski
Local development, City marketing
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Leszno
Abstrakt
Rozwój jako proces przeciwstawny recesji utożsamia się zazwyczaj ze wzrostem ilościowym lub postępem jakościowym mającym względnie ciągły charakter. Pojęcie to, znajdując odniesienie do prawie wszystkich dziedzin egzystencji człowieka, zajmuje szczególnie ważne miejsce w naukach społecznych, do których powszechnie zalicza się między innymi ekonomię. Poprawa stanu gospodarki i pozytywne zmiany w niej zachodzące odzwierciedlają się bowiem, prędzej czy później, w ogólnym poziomie życia ludności na danym terytorium. Ponadto aktualną sytuację rynkową stosunkowo łatwo udaje się zobrazować za pomocą wskaźników matematyczno-statystycznych, a następnie przedstawić w formie modeli upraszczających rzeczywistość. Dzięki zaawansowanym metodom kwantyfikacji wyraźnie zwiększa się szansa obiektywnej oceny istniejących warunków makro- i mikroekonomicznych, a także podjęcia w odpowiednim czasie działań korygujących. Inaczej mówiąc, możliwość systematycznego monitoringu przyczynia się nie tylko do zachowania lub przyspieszenia korzystnych przekształceń, ale także stanowi istotny element wspomagający działania zapobiegające negatywnym tendencjom gospodarczym. (fragment tekstu)

The aim of this study is to present of the Leszno-city marketing policy as the stimulator of the local development along with an the results of the public opinion poll in relation her the scale of influences on potential businessmen in the section of the industry and the tourism. The greater transparency of results analysis one obtained to thanks classifications (groupings) use in last 10 years (1999- 2008) of methods to gaining over of investors and to undertake ex cathedra of foundations regarding sexes and the age of respondents. The education determining third variable characterizing questioned had originally to realize only an auxiliary function on the stage conclusions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Parysek: Podstawy gospodarki lokalnej. Wyd. UAM, Poznań 1998, s. 46.
  2. M. Chudak: Znaczenie funkcji akademickiej w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym miasta średniej wielkości (przykład Leszna). Red. T. Markowski, D. Drzazga. Studia KPZK PAN, t. CXXXI, Warszawa 2008, s. 224.
  3. T. Markowski: Marketing miasta. Red. T. Markowski. Studia KPZK PAN, t. CXVI, Warszawa 2006, s. 91.
  4. W. Budner: Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przcstrzennc i środowiskowe. Wyd. AE, Poznań 2004, s. 27.
  5. M. Chudak: Planislyczno-środowiskowe uwarunkowania lokalizacji przemysłu iv Lesznie w warunkach gospodarki rynkowej. Red. Cz. Królikowski. Scripta Comeniana Lesnensia nr 6, Wyd. PWSZ, Leszno 2008, s. 118.
  6. M. Chudak: Przestrzeń turystyczno-rekreacyjna Leszna w perspektywie urbanistycznej. W: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce. Red. R. Brol. Prace Naukowe nr 1203, Wyd. AE, Wrocław 2008, s. 390.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu