BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jagodziński Andrzej, Knap Radosław
Tytuł
Metodologia badania kultury organizacyjnej
Methodology of the Research of the Organizational Culture
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 2013, t. 18, s. 102-115, rys., bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne procesy społeczno-gospodarcze
Słowa kluczowe
Kultura organizacyjna, Badanie kultury organizacyjnej, Metodologia badań
Organisational culture, Organizational culture study, Research methodology
Uwagi
summ.
Abstrakt
Poruszono problem badania kultury organizacyjnej oraz zaprezentowano sposoby prowadzenia badań naukowych, mających na celu właściwe jej zdiagnozowanie.

Every organization represents two levels: an open one - conscious and implicit - unconscious. Apart from the open mission, aims and tasks each organization also represents values, needs or standards of behaviour which are not realized by the majority of employees and which vitally affect the company's operation. This study proves that the pro-effective culture enhances the company's attractiveness as an employer, it positively influences employees' motivation and loyalty and makes up a decisive factor in the process of attracting the most talented candidates to work. In order to achieve it the companies must first recognize and then implement the common values and standards characterizing a given culture of the organization. The question is: how to examine the company's organizational culture? The present paper makes up an attempt of presenting the research methodology of the organizational culture. The authors quite clearly and comprehensibly inform how to conduct the research which is to lead to the proper diagnosis of the organizational culture. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aniszewska G.: Geneza pojęcia 'kultura organizacyjna'. "Przegląd Organizacji" nr 10/2003.
 2. Apanowicz J.: Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej. Warszawa: Difin 2005.
 3. Bańka W.: Kultura organizacji naturalną wartością przedsiębiorstwa. Płock: NOVUM 2009.
 4. Brzeziński J.: Elementy metodologii badań psychologicznych. Warszawa: PWN 1980.
 5. Brzeziński J.: Elementy metodologii badań psychologicznych. Warszawa: PWN 1984.
 6. Brzeziński J.: Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN 1996.
 7. Hampden-Turner Ch., Trompenaars A.: Siedem kultur kapitalizmu. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC 1998.
 8. Hofstede G.: Cultures and organizations - software of the mind. Hill: McGraw 1997.
 9. Kostera M.: Postmodernizm w zarządzaniu. Warszawa: WE S.A. 1996.
 10. Konecki K.: Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: PWN 2000.
 11. Konecki K. (red.): Szkice z socjologii zarządzania. Łódź: UŁ 2002.
 12. Łucewicz J.: Kultura organizacyjna a skuteczność kierowania ludźmi. "Przegląd Organizacji" nr 7-8/1997.
 13. Marcinkowski A., Sobczak J.B.: Kultura poszukiwana. "Przegląd personalny" 16-31 stycznia 2000.
 14. Nogalski B.: Kultura organizacyjna - duch organizacji. Bydgoszcz: TNOiK 1998.
 15. Sathe V.: Implications of corporate culture. A managers guide to action. "Organizational Dynamics" Autumn 1983.
 16. Schein E.: Organizational Culture and Leadership - 1986.
 17. Sikorski Cz.: Kultura organizacyjna. Warszawa: BECK 2002.
 18. Sikorski Cz.: Kultura organizacyjna. Efektywnie wykorzystaj możliwości swoich pracowników. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2006.
 19. Skorny Z.: Prace magisterskie z psychologii i pedagogiki. Warszawa: PWN 1984.
 20. Sztumski J.: Wstęp do metod i technik badań społecznych. Katowice: Wyd. "Śląsk" 1995.
 21. Wawrzyniak B.: "Master of Business Administration" nr 4/1999.
 22. http://www.4pm.pl/artykul/kultura_organizacyjna_sprzyjajaca_zarzadzaniu_projektami-45-1033.html
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-888X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu