BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Głuszczuk Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Konsensus podmiotów "Złotego Trójkąta" w regionalnym systemie innowacji
The Consensus Among Subjects of the Golden Triangle in the Regional Innovation System
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.1, s. 72-80, rys.
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Rozwój lokalny, Innowacyjność
Local development, Innovative character
Uwagi
summ.
Abstrakt
Teoria innowacji, zweryfikowana rzeczywistością gospodarczą, operuje dwoma aksjomatami. Po pierwsze, innowacje nie są generowane w sekwencji liniowej, lecz są skutkiem zachodzących interakcji (sprzężeń zwrotnych) między zróżnicowanymi podmiotami życia gospodarczego. Po drugie, kluczem sukcesu rynkowego jest stymulowanie innowacyjności na szczeblu regionalnym, gdyż większość sprzężeń zwrotnych zachodzi właśnie na tym poziomie. Ich treść, choć wyraźnie określa rdzeń procesów innowacji, nie rozwiązuje wszystkich problemów. Zasadniczą kwestią staje się włączenie w nurt konstruowania gospodarki innowacyjnej wszystkich aktorów życia regionalnego. Trzeba jednak zaznaczyć, że osiągnięcie systemowej spójności nigdy nie stanie się obrazem rzeczywistości bez zgody, co do wspólnych, proinnowacyjnych działań. Jaki krąg podmiotów powinien objąć ten konsensus? Jakie zachodzą między nimi interakcje? Jak dochodzić do porozumienia? Odpowiedzi na te pytania określają zakres problemowy niniejszego artykułu. (fragment tekstu)

The ideas constituting the essence of the article are theoretical and empirical. At the theoretical level, the author attempts to define the regional innovation system (RIS), identify its subjects and interactions among them. The empirical part: - presents diverse forms of constructing a regional consensus, verified during the building of regional innovation strategies, reveals clear shortcomings in the sphere of shaping of agreements among subjects of the golden triangle, juxtaposes conditions facilitating the attainment of satisfactory unanimity and confronts them with the idea of innovation fairs, In conclusion, innovation fairs are regarded to be one of the complementary forms of modelling of the consensus among subjects of the golden triangle, which significantly influence the scope, the j form and the time of agreement shaping. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. E. Okoń-IIorodyńska: Jak budować regionalne systemy innowacji. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2000, s. 34.
 2. Gospodarka regionalna i lokalna. Red. Z.Strzelecki- Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2008, s. 22.
 3. E.Wojnicka , P.Rot, P. Tamowicz, T. Brodzicki: Regionalny system innowacyjny w województwie pomorskim. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2001, s. 15.
 4. S. Kubielas: Długi marsz ku innowacyjności i gospodarce opartej na wiedzy. [W:] Biała Księga 2004, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004, s. 59.
 5. W. Kopaliński: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. MUZA SA, Warszawa .000, s. 274
 6. http://pl.wikipedia.org/wiki/Konsensus z 14.01.2009 r.
 7. M. Klepka: Raport z inwentaryzacji regionalnych strategii innowacji (RIS) w Polsce. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Warszawa 2005, s. 28-30
 8. M. Klepka: Raport. Efekty regionalnych strategii innowacji w Polsce. Rekomendacje do analizy szczegółowej. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Warszawa 2005, s. 38.
 9. M. Klepka: Raport. Efekty regionalnych strategii innowacji w Polsce. Rekomendacje do analizy szczegółowej. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Warszawa 2005, s. 12, 38, 47.
 10. G. Gorzelak, A. Bakowski, M. Kozak, A. Olechnicka,A.Płoszaj:Polskie regionalne strategie innowacji: ocena i wnioski dla dalszych działań. Regional Studies Association Sekcja Polska, Warszawa 2006, s. 8-9.
 11. Z. Szultka; Czy regionalne strategie innowacji zwiększą innowacyjność polskiej gospodarki, http:/ www.rsi.pl:,dane/download/crsizipg pdf z 30.01.2009 r.
 12. S. Szultka, P. Tamowicz, M. Mackiewicz, E.Wojnicka: Niebieskie Księgi 2004 nr 12. Regionalne strategie i systemy innowacji. Najlepsze praktyki, omen acje dla Polski. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004, s. 22.
 13. M, Klepka: Raport. Efekty regionalnych strategii innowacji w Polsce. Rekomendacje do analizy szczegółowej. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Warszawa 2005, s. 7-9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu