BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skoczyńska-Prokopowicz Barbara (Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl)
Tytuł
Dom Pomocy Społecznej "LEŚNIÓWKA" w Turzy, jako wzorcowa placówka realizująca założenia polityki społecznej wobec osób starszych
Social Assistance Institution "LEŚNIÓWKA" in Turza, as a Model Institution Realising Assumptions of Social Policy Towards Older People
Źródło
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2014, nr 4(37), s. 74-92, przypisy
Słowa kluczowe
Pomoc społeczna, Polityka społeczna państwa, Polityka społeczna, Ludzie starsi
Social assistance, Social policy, Social policy, Elderly people
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Dom Pomocy Społecznej "LEŚNIÓWKA" w Turzy
Abstrakt
Starość jest naturalnym etapem życia człowieka, dotyka każdego, bez względu na płeć, status społeczny i kraj w którym żyje. Starość jest zatem zjawiskiem powszechnym, znanym człowiekowi od zawsze i dotyczy zarówno stanu umysłu, jak i kondycji fizycznej. Pojęcie starości zmieniało się na przestrzeni wieków, szczególnie w kręgach kultury europejskiej. Od "kultu starości"- kojarzonej z mądrością i wiedzą, po nienawiść i pogardę dla stanu, w którym człowiek potrzebuje pomocy od drugiej osoby i instytucji państwowych. Przejawów niechęci i wrogości wobec starości jest wiele. Mają one swoje przyczyny w powielaniu schematów i przekonań społecznych m.in. traktowaniu ludzi starszych jako balastu, obciążenia dla budżetu państwa, popularyzowanie stereo-typu starości kojarzonej z biedą, a także dominacja modelu rodzi-ny dwupokoleniowej nad wielopokoleniową.(fragment tekstu)

Demographic prognoses concerning many European societies, among them the Polish one, are implacable - in the perspective of twenty years one fourth of the Poles will be older persons. Thus, a per-ception of an older person must change in the social consciousness, which on the one hand can function actively in life, realise her/his inter-ests and passions, on the other hand she/he can depend on assistance from the familyor an institutional aid because of changes which take place in a human body in relation with growing old. A state as an organi-sation is obliged to create the social policy towards persons who need support, which is guaranteed by the basic law and subsequent detailed law. On their grounds function among others social assistance homes or nursing homes for old people. One of examples is NZOZ DSS "Leśniówka" (the podkarpackie province). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Leszczyńska-Rejchert, Człowiek starszy i jego wspomaganie - w stronę pedagogiki starości, Olsztyn 2000, s. 84.
  2. K. Zapędowska, Polityka społeczna wobec starszych - utopia czy konieczność, http://liberte.pl/polityka-spoleczna-wobec-osob-starszych-utopia-czy-koniecznosc/, dostęp: 13.07.2013 r.
  3. A. Garbarz, Z. Frączek, B. Lulek, Rodzina w obliczu przeobrażeń społecznych, Rzeszów 2012, s. 225.
  4. G. Orzechowska, Społeczna aktywność osób starszych i jej główne uwarunkowania [w:] Starzenie się a satysfakcja z życia, red. S. Steuden, M. Marczuk, Lublin 2006, s. 273.
  5. Z. Frączek, Pokoleniowe przemiany społecznej świadomości wartości rodziny, Rzeszów 2011, s. 223-224.
  6. P. Błędowski, Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych, Warszawa 2002, s. 12.
  7. H. Dmochowska (red.), Mały Rocznik Statystyczny Polski 2010 r., Warszawa 2010, s. 226.
  8. M. Racław, M. Rosochacka-Gmitrzak, B. Tokarz-Kamińska, Aktywność spo-łeczna i kulturalna osób starszych [w:] Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, Warszawa 2012, s. 27.
  9. P. Błędowski, Polityka wobec osób starszych - cele i zasady, http://orka.sejm.gov.pl/, dostęp: 14.07.2013 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-0049
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu