BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hajduga Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Specjalne strefy ekonomiczne Jako narzędzie wspierania rozwoju lokalnego - przypadek świdnickiej podstrefy wałbrzyskiej: specjalnej strefy ekonomicznej INVEST-PARK
Special Economic Zones as an Instrument Of Support of Local Development - the Case of the Świdnica Subzone of the Wałbrzych Special Economic Zone "INVEST-PARK"
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.1, s. 81-90, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Specjalne strefy ekonomiczne, Rozwój lokalny, Wspieranie rozwoju lokalnego
Special economic zones, Local development, Local development support
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Wałbrzych, Świdnica
Wałbrzych
Abstrakt
Specjalne strefy ekonomiczne, będące wyodrębnionymi administracyjnie obszarami prowadzenia działalności gospodarczej, stanowią ważny instrument polityki regionalnej państwa. Na terenach stref ekonomicznych przedsiębiorcy uzyskując na wiele lat zwolnienia z podatku dochodowego lub znaczne ich redukcje, podejmują w określonym czasie szereg inwestycji tworzących możliwości kreowania nowych i umacniania już istniejących czynników lokalizacji oraz uruchomienia w regionie procesu rozwoju opartego na powstaniu pewnego bieguna wzrostu. Obszary uprzywilejowane, jako atrakcyjne formy przestrzeni społeczno- ekonomicznej, zlokalizowane są głównie w pobliżu dużych aglomeracji i ośrodków naukowych, gdzie mają większe możliwości dostępu do wykwalifikowanej kadry pracowniczej i rynku zbytu. Tworzenie sieci powiązań, tj. "splotu relacji gospodarczych, instytucjonalnych, technologicznych, a także społecznych w skali lokalnej, regionalnej, krajowej oraz międzynarodowej" stanowi istotny element ich rozwoju. (fragment tekstu)

The paper offers an analysis of effects of the functioning of the Świdnica Subzone of the Wałbrzych Special Economic Zone "INVEST-PARK" in the years 2004-2008. Special economic zones are governmental instrument affecting national economy. The main aim of this paper is a presentation of an important role of special economic zones in local development. An author described o! the Świdnica Subzone and also shows the benefits of their activity. Świdnica is located in the south-western Poland, in direct neighborhood of A4 motorway that is a part of European communication route - E-18 (Hamburg-Odessa), in the distance of 50 km from Wrocław, 350 km from Berlin, 120 km from Prague and 380 km from Vienna. The Świdnica Subzone consists of two areas situated on the outskirts of the town and covers the area of 150 hectares. The proposed area is not build-up, what makes convenient conditions fot shaping of building development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. B. Winiarski: Czynniki konkurencyjności regionów. W: Konkurencyjność regionów. Red. M. Klamut. wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999, s. 52-53.
  2. W. Danielak: Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) - teraźniejszość i przyszłość. [W:] Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Przedsiębiorczość, instytucje wsparcia i gospodarka finansowa. Red. B. Filipiak. Ekonomiczne Problemy Usług nr 21, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 39.
  3. S.Korenik , N. Derlukiewicz: Strategia innowacji jako podstawa rozwoju w wybranych regionach Unii Europejskiej. [W:]Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego .Red.B. Filipiak. Ekonomiczne Problemy Usług nr 11. Tom II. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego , Szczecin 2007, s.48.
  4. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK.Bilans pierwszej dekady , wpływ na region i perspektywy rozwoju.Red.B.Fiedor. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im.Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007, s.107.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu