BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bereskyi Yaroslav (Narodowy Uniwersytet im. I. Franka we Lwowie), Kaluzhna Oksana (Narodowy Uniwersytet im. I. Franka we Lwowie), Luchakivska Ivanna (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. I. Franka w Drohobyczu)
Tytuł
Criminalistics in Law Enforcement: Possibilities, Nowaday Realities and Problems
Kryminalistyka w stosowaniu prawa: możliwości, realia, problemy dnia
Źródło
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2014, nr 4(37), s. 110-122, przypisy
Słowa kluczowe
Kryminalistyka, Prawo, Regulacje prawne
Criminology, Law, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule analizują się współczesne możliwości, stan, tendencje i problemy użycia kryminalistyki w innych, oprócz kryminalnego sądownictwa, zakresach stosowaniа prawa. Uzasadnia się, że w odpowiedzi na wysiłek niektórych prawników poniżyć rolę kryminalistyki w edukacji i praktyce prawnej, koniecznie reagować dynamicznością, elastycznością i przemianą podejść dydaktycznych przy jej wykładaniu, żeby aktywnie ujawniać, demonstrować, propagować jej możliwości w dowolnym zakresie stosowaniа prawa. (abstrakt oryginalny)

In the article it has been analyzed modern possibilities, conditions, tendencies and problems of the use of forensic knowledge in other spheres of law enforcement, except criminological justice. It has been shown that in spite of some lawyers' attempts to underestimate the role of criminalistics in legal education and practice, it is necessary to react quickly and change didactic approaches to teaching forensic science in order to reveal, demonstrate, promote its possibilities in any legal sphere. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Яблоков, Н. П. Теоретические и практические аспекты применения данных криминалистики в правоприменительной и иной юридической деятельности / Н. П. Яблоков // Вестник криминалистики. - 2009. - № 3 (31). - С. 16.
  2. Ароцкер Л. Е. Использование данных криминалистики в судебном разбирательстве уголовных дел / Е.Л.Ароцкер. - М.: Юрид. лит., 1964. - 223с.
  3. Варфоломєєва Т.В. Защита в уголовним судопроизводстве / Т.В.Варфоломеева. - К.: Ин-т адвокатуры при Киевском ун-те им. Тараса Шевченко, 1998 - 204с.
  4. Когутич І. І. Використання знань та засобів криміналістичної тактики і методики під час розгляду кримінальних справ у суді // І. І. Когутич. - Львів: Тріада плюс, 2009. - С. 273 - 348.
  5. Holyst Brynon Kryminalistyka. - Wydanie XI zmenione. - Warszawa: LexisNexis, 2007. - s. 37.
  6. Яблоков, Н. П. Теоретические и практические аспекты применения данных криминалистики в правоприменительной и иной юридической деятельности / Н. П. Яблоков // Вестник криминалистики. - 2009. - № 3 (31). - С. 22.
  7. Орлова В. Ф. Судебно-почерковедческая диагностика: учеб. пособие для студ. Вузов / Орлова Валерия Федоровна. - М.: Юнити-Дана, 2006. - 160с.
  8. Райзберг Б. А. Современный экономический словарь. - 5-е изд., перераб. и доп. / Б.А Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева - М.: ИНФРА-М, 2006. - 495 с.
  9. Експертизи у судовій практиці: наук.-практ. посібник / ред. В. Г. Гончаренко; Київський НДІ судових експертиз, Академія адвокатури України. - 2-ге вид. перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2010. - С. 32 - 49.
  10. Волчецкая Т.С. Криминалистические аспекты административного расследования / Т.С.Волчецкая, В.Н.Хорьков // Вестник криминалистики. Вып. 3 (15) 2005. - С.6-19.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-0049
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu