BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kałuża Halina (Akademia Podlaska)
Tytuł
Realizacja "strategii lizbońskiej" w "strategii rozwoju kraju 2007-2015"
Implementation of the Lisbon Strategy in the National Development Strategy 2007-2015
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.1, s. 91-99, tab.
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Programy operacyjne, Strategia lizbońska
Operational programmes, Lisbon Strategy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Strategia Lizbońska znajduje swoje odzwierciedlenie w podstawowych dokumentach strategicznych Polski. Dobrym przykładem są tu różne programy operacyjne rządu wspierające realizację założeń Strategii Lizbońskiej. Suma środków publicznych (krajowych i wspólnotowych), jakie są przewidziane do realizacji Narodowego Planu Rozwoju 2004- 2006 sięga kwoty ponad 17 min euro. Od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej podpisano umowy lub wydano decyzje o dofinansowanie realizacji projektów angażujące środki wspólnotowe przekraczające 22,5 min euro. W Polsce od początku 2007 roku kierunki reform przewidziane w KPR w zakresie polityki makroekonomicznej, strukturalnej oraz rynku pracy są wspierane w ramach centralnych i regionalnych programów operacyjnych współfinansowanych z Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych. (fragment tekstu)

The work presents connections between the National Development Strategy and other strategies and programmes in the light of the Lisbon Strategy. The National Development Strategy develops goals and pursues challenges specified by the Lisbon Strategy and its renewed assumptions, that is economic growth and employment. Integrated directives pertaining to the development and employment (Integrated Guidelines for Growth and Jobs) for the years 2005-2008 were used by Poland to prepare the National Programme for Reforms. The reforms will be supported within central and regional operational programmes as 60% of the National Cohesion Strategy's EU financial resources were allotted to implement the renewed Lisbon Strategy. An allocation of €17 673 mld in public expenditure (Polish and EU financial resources) may be provided for the implementation of the National Developnient Plan 2004-2006. The second part of the work presents the utilization of EU financial resources within the Integrated Regional Operational Programme. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. M.J. Radio: Wyzwanie konkurencyjności. Strategia Lizbońska w poszerzonej Unii Europejskiej. IS'» Warszawa 2003, s. 16.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu