BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korenik Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Rozwój lokalny wobec nowych wyzwań na progu XXI wieku
Local Development in Accordance With New Challenges At the Beginning of 21st Century
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.1, s. 100-111
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Rozwój lokalny
Local development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rozwój lokalny na progu XXI w. jest kształtowany przez nowe procesy i przemiany zachodzące w skali gospodarki świata, jak i poszczególnych państw i regionów. Niewątpliwe te przemiany prowadzą do stworzenia nowych płaszczyzn tego procesu, które charakteryzują się coraz większym uwzględnianiem zjawisk ogólnoświatowych, przy coraz większej aktywizacji endogenicznych zasobów, często o specyficznych, wręcz niepowtarzalnych właściwościach. Należy oczekiwać, że znaczenie rozwoju lokalnego będzie wrastać wraz z narastaniem globalizacji i towarzyszącym temu zjawisku procesom negatywnym. Także narastający w ostatnim czasie kryzys finansowy niewątpliwie postawi przed rozwojem lokalnym nowe wyzwania. (fragment tekstu)

Local development at the beginning of new age starts to exert new feature. Ali this changes are caused mainly by economic transformation in global scale. To new features revalued existing local development concept we can include modern urbanization, human capital, social capital. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. J.Hausner: Posjordowski paradygmat przemysłowy. "Gospodarka Narodowa" 1994, nr 4, s. 8-13.
 2. A. Klasik: Zarządzanie rozwojem lokalnym. [W:] Zarządzanie rozwojem gmin w zespołach miejsko-przemysłowych. Red. F. Kuźnik. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1996, s. 16.
 3. A- Toffler, H. Toffler: Budowa nowej cywilizacji. Zysk i S-ka, Poznań 1996, s. 40.
 4. ^ Domański: Geografia ekonomiczna, ujęcie dynamiczne. PWN, Warszawa 2004, s. 269.
 5. R. Rózga-Luter: Gospodarka oparta na wiedzy a rozwój regionalny na przykładzie regionu środkowego Meksyku. "Studia Regionalne i Lokalne" 2004, nr 1(15).
 6. A. Kukliński: O nowym modelu polityki regionalnej - artykuł dyskusyjny. [W:] "Studia Regionalne i Lokalne 2003, nr 4(14).
 7. A. Jewtuchowicz: Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, s. 37.
 8. W.M. Gaczck: Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności gospodarki regionu. [W:] Innowacje a rozwój regionalny. Red. W.M. Gaczek. Wyd. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2005. s. 17.
 9. M. Castells: Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem. Dom Wydawcy REBIS, Poznań 2003, s. 140-144.
 10. J.J. Parysek : Urbanizacja i niektóre współczesne idee , koncepcje i modele planowania miast. [W:] Współczesne kierunki i wymiary procesów urbanizacji. Red. J. Słodczyk , M. Śmigielska. Uniwersytet Opolski. Opole 2008, s.13
 11. D. Szymańska: Urbanizacja na świecie. PWN, Warszawa 2008, s. 46.
 12. M.H. Horan: Digital Places- Building onr City oj' Bits. The Urban Land Institute, Washington 2000, s. 13.
 13. J.J. Sztautynger: Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja. PWN, Warszawa 2005, s.23.
 14. R. Domański: Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne. PWN, Warszawa 2006, s. 82.
 15. Z. Przygodzkim: Znaczenie kapitału społecznego vt' rozwoju. W: Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionu. Red. A. Jewtuchowicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004. s. 97.
 16. B. Klimczak: Wybrane problemy i zastosowania ekonomii instytucjonalnej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 123.
 17. A. Matysiak: Źródła kapitału społecznego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Wrocław 1999, s. 62.
 18. R. Putnam: Demokracja w działaniu. Znak, Kraków 1995, s. 258.
 19. T. Grosse: Polityka regionalna Unii Europejskiej. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i Polski. Instytut Spraw Pubhcznych, Warszawa 2004, s. 53.
 20. M. Castells: The Information Age: Economy, Society and Culture. Vol. 1: The Ri.se of the Network Socięty. Vol. II: The Power ofldentity, Oxford 2000, Blackwcll Publishers.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu