BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kisielińska Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Bezwzorcowa klasyfikacja obiektów w ekonomice rolnictwa
Cluster Analysis in the Agricultural Economics
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2009, t. 8(23), s. 104-115, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Analiza skupień, Ekonomika rolnictwa, Klasyfikacja obiektów
Cluster analysis, Agricultural economics, Classification of objects
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono elementy analizy skupień, zwracając szczególną uwagę na ocenę uzyskanej klasyfikacji. Dokonano ponadto przeglądu publikacji, w których prezentowano badania wykorzystujące analizę skupień w ekonomice rolnictwa. (abstrakt oryginalny)

Elements of cluster analysis are presented in the article. Particular attention was paid to the appraisal of obtained classification. Moreover the research publications using cluster analysis in agricultural economics are reviewed. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M., Nowak A. [2006]: Charakterystyczne typy wiejskich gospodarstw domowych na przykładzie województwa lubelskiego. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu t. VII z. 4.
 2. Błażejczyk-Majka L., Kala R.[2004]: Porównanie zasobów siły roboczej rolnictwa polskiego i krajów UE w latach 1990-1999. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu t. VI, z. 5.
 3. Błażejczyk-Majka L., Kala R. [2005]: Metody analizy skupień do charakterystyki użytków rolnych wybranych państw Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu t. VII z. 5.
 4. Kaufman L., Rousseeuw P.J. [1990]: Finding groups in data: an introduction to cluster analysis. Wiley, Nowy Jork.
 5. Kisielińska J. [2003]: Klasyfikacja gospodarstw rolniczych siecią neuronową Kohonena w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2.
 6. Majewski J. [2005]: Regionalne zróżnicowanie skupu mleka w Polsce oraz czynniki je determinujące. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu t. VII, z. 5.
 7. Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych. [2004]. Gatnar E. Walesiak M.(red.). Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 8. Osowska L. [2006]: Typologia funkcjonalna obszarów wiejskich Pomorza Środkowego. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu t. VII, z. 4.
 9. Pietrzykowski R., Kobus P. [2008]: Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie wyników ekonomiczno-produkcyjnych gospodarstw rolnych wybranych państw Unii Europejskiej. Problemy Rolnictwa Światowegot. 4 (XIX).
 10. Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K. [1988]: Metody taksonomiczne w badaniach społecznoekonomicznych.Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 11. Poczta A. [2005]: Poziom i struktura wsparcia finansowego rolnictwa w krajach OECD po powstaniu WTO.Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu t. VII, z. 7A.
 12. Poczta W., Średzińska J., Pawlak K. [2008]: Sytuacja finansowa gospodarstw rolnych krajów UE sklasyfikowanych według ich wyników produkcyjno-ekonimicznych. Problemy Rolnictwa Światowego t. 4 (XIX), ss. 379-387.
 13. Rousseeuw P.J. [1987]: Silhouettes: a graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis. Journalof Computational and Applied Mathematics 20.
 14. Sokołowski A. [1992]: Empiryczne testy jednorodności w taksonomii. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 108.
 15. Szczepaniak I., Wigier M. [2003]: Identyfikacja czynników wpływających na innowacyjność małych i bardzo małych firm przemysłu spożywczego. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 4.
 16. Wysocki F. [1999]: Metody statystyczne w badaniu strategii marketingowych w polskim przemyśle mleczarskim.Roczniki Nauk Rolniczych Seria G t. 88, z. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu