BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Makarski Sylwester (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Agroturystyka szansą na poprawę warunków życia mieszkańców wsi w regionach o rozdrobnionym rolnictwie
Agroturism as a Chance to Improve the Living Conditions of Rural Areas Residents in Regions of Fragmented Agriculture
Źródło
Europa Regionum, 2013, t. 16, s. 11-23, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Rolnictwo, Wieś
Agrotourism, Agriculture, Village
Uwagi
summ.
Abstrakt
Kierując się kryterium przydatności agroturystyki w rozwiązywaniu nasilających się problemów mieszkańców wsi, w regionach o rozdrobnionym rolnictwie, za punkt wyjścia przyjęto charakterystykę rolnictwa na Podkarpaciu, będącego klasycznym przykładem najmniej korzystnych cech, charakteryzujących ten sektor gospodarki. Posłużono się w tym celu wynikami pochodzącymi ze źródeł wtórnych, głównie danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie. Natomiast przesłanki i uwarunkowania działalności agroturystycznej prześledzono w oparciu o wyniki badań pierwotnych prowadzonych w Katedrze Marketingu i Przedsiębiorczości. Badania przeprowadzono w IV kwartale 2010 r. metodą wywiadu kwestionariuszowego, wśród 96 właścicieli gospodarstw agroturystycznych, działających w 30 gminach wiejskich i miejsko-wiejskich w woj. podkarpackim. Uzyskane wyniki przeanalizowano po uprzednim ich uporządkowaniu, według cech osobowych, tj. wieku i wykształcenia właścicieli gospodarstw agroturystycznych.(fragment tekstu)

The purpose of this article is to present the results of studies on the search for alternative sources of income for the rural population in regions with average size farms which differs in minus in relation to the national average. In these areas agriculture is becoming increasingly less significant source of obtaining personal income because the scale of output volume does not allow the commodity nature, but only forms the basis of self-supply. In this situation, it appears extremely urgent to take actions associated with agri-culture, allowing for the use of unnecessary labor surpluses and the material and tech-nical base of rural households, leading consequently to the improvement of living con-ditions of its inhabitants. As one of the optimal forms of such activity was considered more dynamic than previously development of agro-tourism. In order to know the opinion of rural residents about the current state, the level of acceptance and perspectives of the development of tourism in 2010 have been taken the research using questionnaire interview among 96 owners of tourist farms, operating in 30 rural and urban-rural areas in the Subcarpathian province. The results were analyzed after ordering them according to personal charac-teristics such as age and education of tourism farm owners. These formed the basis for predictive approach to rural tourism as one of the alternative sources of income for rural inhabitants.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czapiński J., red. Panek T., Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, Raport, Warszawa i Rada Monitoringu Społecznego, 21.11.2009.
  2. Czudec A., Potocki T., Specific Conditions of the Development of Rural Regions: The Case Study of Podkarpacievoivodeship - Dilemmas and Challenges in Regional Development Research, w: Aspetti e misure terterritoriali del benessere, Osservatorio Regionale Banche - Imprese Di Aconomia e Finanza, Bari 2013.
  3. Czudec A., Specyfika podkarpackiego rolnictwa na tle ogólnopolskim, w: Strukturalne i przestrzenne uwarunkowania rozwoju podkarpackiego rolnictwa, red. A. Czudec, M. Cierpiał-Wolan, Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013.
  4. Dębniewska M., Suchta J., Agroturystyka jako czynnik aktywizacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich (na przykładzie woj. olsztyńskiego), ZN. ART. w Olsztynie, Olsztyn 1996.
  5. Grosse T., Hardt Z., Sektorowa czy zintegrowana, czyli o optymalnej strategii rozwoju polskiej wsi, Pro Oeconomia Fundacja Ewaluacji i badań Ekonomicznych na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (umowa nr DKS/BDG-11/POPT/ 158/10), Warszawa 2010.
  6. Kuźniar W., Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływania na rozwój turystyki wiejskiej, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii UR, Seria: Monografie i Opracowania nr 16, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-278X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu