BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bera Milena , Anna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Mickiewicz Bartosz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Rola I znaczenie turystyki w planowaniu rozwoju gmin Polski Północno-Wschodniej
Role and Meaning of Tourism in Development Planning of North-East Parishes In Poland
Źródło
Europa Regionum, 2013, t. 16, s. 415-423, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Planowanie gospodarcze
Regional development, Economic planning
Uwagi
summ.
Abstrakt
Generalnie można stwierdzić, że podstawowym celem tworzenia obszarów przyrodniczo cennych jest zachowanie ich funkcji ekologicznej. Według Barbiera, Folke i Burgess funkcja ta obejmuje ochronę bogactwa przyrodni-czego na wszystkich poziomach, funkcję: wodoochronną, gleboochronną i kontroli biologicznej, regulację chemizmu środowiska oraz funkcję mikro-, mezo-, a nawet makroklimatyczną. Utrzymanie funkcji ekologicznej warunkuje możliwość i trwałość realizacji wielu społecznych i gospodarczych funkcji przyrody. Zatem zapewnienie realizacji tych funkcji powinno być kolejnym celem polityki wobec obszarów o wyjątkowym bogactwie przyrody.(fragment tekstu)

The paper presents meaning of tourist functions in sustainable development of parishes located in north-east Poland. The research works were made in 2010-2012. In the paper it is concluded that tourist attractiveness of analyzed parishes, resulting from very profitable location, landscape valors and clean environment make that realization of tourist function is a very important of strategies of presented parishes. That acknowledges the idea that rural areas of north-east part of Poland create good conditions for various form of tourism development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barbier E., Burges J., Folke C., Paradise lost? The Ecological Economics of Biodiversity, Earthscan, London 1994.
  2. Byszewska - Dawidek M., Jagusiewicz A., Turystyka wiejska w 2010 roku i założenia jej rozwoju, Instytut Turystyki, Warszawa 2010.
  3. Kurek W., Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  4. Mickiewicz B., Żych A., Turystyka wiejska jako ważny element rozwoju zrównoważonego "gmin naturowych" położonych na obszarze Zielonych Płuc Polski, Stowarzyszenie Naukowe Instytut Gospodarki i Rynku, Szczecin 2012.
  5. Niewiadomski K., Agroturystyka a turystyka - ze szczególnym uwzględnieniem relacji do przestrzeni wiejskiej na przykładzie obszaru woj. podlaskiego, Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, "Finanse i Marketing" 2010, nr 3 (52).
  6. Szpilko D., Rola lokalnej społeczności w tworzeniu produktu turystycznego na przykładzie "Piątki znad Biebrzy", Oeconomica 288, Folia, Szczecin 2011.
  7. Tekiela K., Rok 2002 - rokiem ekoturystyki, dodatek do "Aura" 2003, nr 7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-278X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu