BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matyjaszczyk Ewa (Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu)
Tytuł
Problematyka ochrony środowiska naturalnego w aktach prawnych dotyczących rejestracji środków ochrony roślin obowiązujących w Polsce w latach 2001-2009
Issues of Environmental Protection in the Legal Acts Regulating Plant Protection Products Registration in Poland, Legally Bindingin 2001-2009
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2009, t. 8(23), s. 124-129, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Środki ochrony roślin, Ochrona środowiska, Regulacje prawne
Plant protection measures, Environmental protection, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W latach 2000-2009 wymagania prawne dotyczące rejestracji środków ochrony roślin ulegały licznym zmianom. Zmiany te były w dużej mierze powiązane z dostosowywaniem przepisów prawa polskiego do wymogów Unii Europejskiej. Za zmianę najistotniejszą z punktu widzenia bezpieczeństwa środowiska należy uznać wprowadzone w 2003 wymaganie, że do stosowania w ochronie roślin mogą być dopuszczone tylko te substancje aktywne, które zostały na szczeblu Wspólnoty ocenione i uznane za bezpieczne. Poza tym istotny dla bezpieczeństwa środowiska był wzrost wymagań dotyczących przedrejestracyjnych badań badań środka. W analizowanym okresie obserwowano również wzrost wymagań dotyczących kwalifikacji operatora wykonującego zabiegi ochrony roślin i nadzoru nad sprawnością techniczną stosowanego sprzętu. (abstrakt oryginalny)

Legal requirements regarding registration of plant protection products have undergone numerous changes in years 2001-2009. The main reason of the changes was the accession to the European Union. The most important from the point of view of environmental protection was the rule introduced in 2003, that registration should be limited to plant protection products only containing active substances previously assessed and approved as safe at the Community level. Significant from the point of view of environmental protection was also an increase of demands regarding the registration studies. In the analyzed period an increase of requirements regarding qualifications of the spraying device operator and the inspection of spraying equipment also took place. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Matyjaszczyk E. [2007]: Changes on the market of plant protection products in Poland resulting from implementation of European Union regulations to Polish law. Pesticides 1-2, ss. 5-13.
  2. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Polskie akty prawne dotyczące ochrony roślin. [2009]. {Tryb dostępu:] http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1247&LangId=0. [Data odczytu: 24.07.2009].
  3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 2002 w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na dopuszczenie środków ochrony roślin do obrotu i stosowania. [2002]. Dz.U. nr 24, poz. 250.
  4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 marca 1996 w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na dopuszczenie środków ochrony roślin do obrotu i stosowania. [1996]. Dz.U. nr 48, poz. 212.
  5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na dopuszczenie środków ochrony roślin do obrotu i stosowania. [2003]. Dz. U. nr 18, poz. 162.
  6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2007 r. w sprawie upoważnienia jednostek organizacyjnych do opracowywania ocen i raportów dotyczących środków ochrony roślin. [2007]. Dz. U. nr 189, poz. 1357.
  7. Ustawa z dnia 12 lipca 1995 o ochronie roślin uprawnych. [1995]. Dz. U. nr 90, poz. 446.
  8. Ustawa z dnia 16 lutego 2001 o zmianie ustawy o ochronie roślin uprawnych. [2001]. Dz. U. nr 22, poz. 248.
  9. Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 o ochronie roślin. [2003]. Dz. U. nr 11, poz. 94.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu