BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lis Tomasz (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Kontrakty budowlane i ich znaczenie dla zapewnienia rozwoju lokalnego
Qualification and Settlement Of Long-Tetm Contracts According To The Polish And International Accountancy Standards
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.1, s. 120-128, tab.
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Kontrakty długoterminowe, Rozwój lokalny, Budownictwo
Long-term contracts, Local development, Construction sector
Uwagi
summ.
Abstrakt
We współczesnym świecie szansą na rozwój lokalny są realizacje w długim okresie inwestycji. Tworzenie dogodnych warunków ich realizacji spowoduje, iż istnieje możliwość rozwijania powstającej infrastruktury na przestrzeni wielu lat. Inwestycje takie posiadają jednak określoną formę prawną związaną z rozliczaniem tych długoterminowych, prorozwojowych umów. Kontrakty długoterminowe zostały po raz pierwszy uregulowane znowelizowaną ustawą o rachunkowości'. Wymieniona norma prawna od l stycznia 2002 roku zawiera nowe przepisy, regulujące problematykę rozliczania efektów umów o usługi budowlane oraz innych umów długoterminowych, wprowadzając specyficzne zasady ustalania przychodów i kosztów usług zaawansowanych w realizacji, ale niezakończonych na dzień bilansowy. Przepisy artykułów 34a-34d są zasadniczo zbieżne z postanowieniami Międzynarodowego standardu rachunkowości nr 11 "Umowy o usługę budowlaną", jednak mają charakter zasadniczo ogólny i nie rozstrzygają wielu problemów. W kwestiach szczegółowych należy zatem wzorować się na rozwiązaniach wynikających z podanego standardu międzynarodowego i jego interpretacji. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie istoty umów długoterminowych oraz przedstawienie problemów związanych z rozliczaniem tego typu umów (fragment tekstu)

Since the Accountancy Act has been amended, units which are engaged in long-term contacls are obliged to use yields and costs' valuation rules from non-completed contracts which are used for preparing finance statements. The Regulations, including also the project of The National Accountancy Standard, are convergent with the provisions of The International Accountancy Standard no II of "Building Contracts'. However, they are rather general and do not solve many problems. In case of long-term contracts, it is necessary to respect the accountancy principle which is the rule of clear and thorough presentation, the rule of careful valuation, accural basis assumption and the rule of yields' commensurability and their costs. The yields' and costs' record and the results of long-term contracts in accordance to the Balance and Tax Law, allow to explain the interim differences between the balance value and tax value of assets or liabilities. It also helps to explain the calculation of a prolonged income tax. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Karmańska: Kontrakty długoterminowe w prawie bilansowym i podatkowym. Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2003, s. 1.
 2. A. Helin, A. Bernaziuk: Kontrakty długoterminowe. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z O.O., Gdańsk 2003, s. 1.
 3. M. Bonham, M. Curtis, M. Davies, P. Dekker, T. Denton, R. Moore, H. Richards, G. Wilkinson-Ride, A. Wilson: Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej w interpretacjach i przykładach. Lexis Nexis Ernst & Young, Warszawa 2004, s. 97.
 4. J Kalinowski: Kompendium wiedzy w "Krajowym standardzie rachunkowości nr 3". Niezakończone usługi budowlane. Difin Warszawa 2006, s. 1.
 5. J. Gierusz: Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości. Pojęcia, klasyfikacja, zakres uprawnień. ODDK Sp. z o.o., Gdańsk 2005, s. 170.'
 6. Kontrakty długoterminowe. Przychody - koszty - wyniki. Red. I. Sobańska. Difin, Warszawa 2004. s. 147.
 7. T. Waślicki: Kontrakty długoterminowe. "Rzeczpospolita" 2002, nr 096/207 (6284).
 8. Kontrakty długoterminowe. Przychody - koszty - wyniki. Red. I. Sobańska. Difin, Warszawa . 2004, s. 147.
 9. J. Hryniuk: Kontrakty długoterminowe. [W:] Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowość Red. B. Lisiecka-Zając, E. Walińska, J. Hryniuk. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002, s. 328.
 10. Z. Fedan: Niezakończone długotrwale umowy o usługi, w tym budowlane. [W:] Zamknięcie roku 2000. "Rachunkowość", Warszawa 2005, s. 171.
 11. Rachunkowość zaawansowana. Red. K. Winiarska, wyd.Oficyna Ekonomiczna Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o., Kraków 2006, s. 199.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu